Case Manager  International to pracownik kliniki,  który umożliwi zagranicznemu ubezpieczonemu i prywatnemu pacjentowi pierwszy kontakt w Klinice Miejskiej w Görlitz gGmbH. Jeszcze przed przystąpieniem do badania / leczenia Case Manager International aktywnie towarzyszy pacjentom i pacjentkom na ich drodze do podwyższenia jakości życia.

Naszym zagranicznym pacjentom chcemy zapewnić dobre samopoczucie. Case Management International zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z leczeniem tej grupy pacjentów. Wspieramy Państwa od pierwszego kontaktu, poprzez załatwianie wszystkich formalności aż do zakończenia leczenia i opieki po zamkniętym u nas leczeniu.

Case Manager International obok opieki nad pacjentami zagranicznymi współpracuje z różnymi innymi zakładami opieki zdrowotnej i szpitalami. Ta współpraca jest przez nas bardzo wysoko ceniona i  w związku z tym umożliwia nie tylko niemieckojęzycznym pacjentom ale, również pacjentom z całego świata otrzymać szansę doznania komfortowego samopoczucia i czerpania  profitów dzięki stosownie do do tego komfortu udzielonemu leczeniu. Kooperacja z zagranicznymi szpitalami i instytucjami odgrywa decydującą rolę. Wierzymy w ponad graniczną współpracę trójkąta trzech krajów Polska-Niemcy-Czechy, ale także obok tej współpracy również we współdziałanie ponad tymi granicami, aby przyszłość zabezpieczyć w kooperacji międzynarodowej.

Das internationale Case Management ist der erste Ansprechpartner für ausländische versicherte Patienten und Selbstzahler in der Städtischen Klinikum Görlitz gGmbH. Schon vor der eigentlichen Untersuchung / Behandlung wird das Case Management International aktiv und begleitet Patientinnen und Patienten auf den Weg zu einer gesteigerten Lebensqualität.

Wir möchten, dass sich ausländische Patienten bei uns wohl fühlen. Das Case Management International sorgt sich in jeder Hinsicht um diese Patientengruppe. Wir betreuen Sie von der ersten Kontaktaufnahme über die Erledigung aller Formalitäten bis hin zum Abschluss der Behandlung und darüber hinaus.

Nicht zuletzt kümmert sich das Case Management International neben der Betreuung ausländischer Patienten um die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Einrichtungen und Krankenhäusern. Diese Zusammenarbeit wird von uns dabei als sehr wichtig eingestuft, damit neben deutschsprachigen Patienten, auch Patienten der ganzen Welt eine Chance haben, sich in unserem Haus wohlzufühlen und von einer entsprechend guten Behandlung zu profitieren. Die Kooperation mit ausländischen Krankenhäusern und Institutionen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Unser Vertrauen soll dabei über und neben dem Drei-Länder-Eck Polen-Deutschland-Tschechien hinaus gehen und eine Zukunft in internationaler Zusammenarbeit sichern.

Wiemy, że kwestia leczenia za granicą jest dla Państwa, jako pacjentów, związana z wieloma pytaniami. W tym miejscu chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli jednak nie znajdziecie Państwo odpowiedzi, na swoje pytania lub chcecie Państwo bezpośrednio osobiście rozmawiać z naszym pracownikiem, prosimy o kontakt. Nasza Case Managerin International mówi po polsku.

Wir wissen, dass eine Behandlung in einem fremden Land für Sie als Patienten mit zahlreichen Fragen verbunden ist. An dieser Stelle möchten wir Antworten auf oft gestellte Fragen geben. Sollte eine passende Antwort auf Ihre Frage hier nicht dabei sein, oder Sie möchten mit unsere Mitarbeiterin persönlich darüber sprechen, kontaktieren Sie uns. Unsere Case Managerin International spricht polnisch.

Jak dojechać do Kliniki w Görlitz?
Przekraczając przejście Graniczne Zgorzelec (PL) - Görlitz (D) kierować się drogowskazami do autostrada A4 / Klinika. Parkingi do Państwa dyspozycji znajdują się przed szpitalem.
Lageplan

Wie komme ich zum Klinikum Görlitz?
Nach dem Grenbzübergang Zgorzelec (PL) – Görlitz (D) folgen Sie der Beschilderung Richtung Autobahn / Klinikum. Parkplätze stehen Ihnen vor dem Klinikum zur Verfügung.
Lageplan

Jakie możliwości leczenia oferuje Miejska Klinika w Görlitz?
Miejska Klinika w Görlitz oferuje specjalistyczne badania i zabiegi skierowane na potrzeby polskich pacjentów z regionu. Tutaj znajdziecie Państwo pierwszy, krótki przegląd naszych usług medycznych. Oczywiście, że również w innych specjalizacjach, dostępne są świadczenia medyczne do Państwa dyspozycji. Zadzwońcie do nas!

Welche Behandlungsmöglichkeiten bietet das Städtische Klinikum Görlitz an?
Das Städtische Klinikum Görlitz bietet spezielle Untersuchungen und Behandlungen fokussiert auf die Bedürfnisse polnischer Patienten aus der Region. Hier finden Sie eine erste, kurze Übersicht unserer Leistungen.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in anderen Fachbereichen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an.

Jakie dokumenty oczekiwane są ode mnie, jako pacjenta, przed przyjęciem do diagnostyki lub leczenia?
Potrzebujemy od Państwa, jeśli takowe posiadacie, wszystkie aktualne badania medyczne i dokładny plan przyjmowanych leków.
Wystarczy skontaktować się z nami z zaufaniem - odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Welche Unterlagen benötigen Sie von mir als Patient schon im Vorfeld der Untersuchungen bzw. Behandlungen?
Wir benötigen von Ihnen, falls vorhanden und von uns abgefragt, grundsätzliche alle neueren medizinischen Befunde und Medikamentenpläne. Wenden Sie sich einfach vertrauensvoll an uns – wir beantworten alle Ihre Fragen.

Jak konkretnie wygląda droga dochodzenia do diagnostyki lub leczenia?
Aby wykonać pierwszy krok należy skontaktować się z nami i przedstawić swój problem. Po wstępnym opisie objawów, możemy określić, w którym ze specjalistycznych działów medycyny będziemy mogli Państwu najlepiej pomóc. Złożymy Państwu ofertę kosztów leczenia i poinformujemy o terminach leczenia, czasie leczenia, itp..
Po przyjęciu prognozy kosztów leczenia, przekażemy Państwu ogólne i specyficzne dla danego leczenia informacje: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

W przypadku braku deklaracji pokrycia kosztów przez zagranicznego płatnika, pacjent jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia przed przystąpieniem do pobierania usług szpitalnych. Szczegółowych informacji  w tym względzie udzielimy telefonicznie.
Na badania/ leczenie prosimy o przybycie na 30 minut przed czasem . W tym czasie dokonamy formalności związanych z przyjęciem i dokonania zobowiązań płatniczych. Proszę nie zapomnieć dokumentów! Proszę zabrać paszport i wszystkie wypełnione formularze. Po badaniu lub leczeniu, zazwyczaj otrzymacie Państwo pierwszy krótki list do lekarza leczącego języku niemieckim.
Jeżeli koszt leczenia wzrośnie, ze względów medycznych, w stosunku do wyliczeń w kosztorysie, (jeśli to możliwe) zostaniecie Państwo natychmiast poinformowani. Dodatkowe koszty muszą być przez Państwa pokryte. Jeśli koszty leczenia będą korzystniejsze od wstępnego szacunku – kosztorysu, niezwłocznie zwrócimy państwu różnicę.

Wie sieht der Weg von der Anfrage bis zur Untersuchung bzw. Behandlung ganz konkret aus?
Sie sollten den ersten Schritt unternehmen und uns mit Ihrer Angelegenheit kontaktieren. Nach einer ersten Schilderung Ihrer Symptomatik bestimmen wir in welcher Fachabteilung Ihnen am besten geholfen wird. Wir unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag und teilen Ihnen mögliche Untersuchungs- bzw. Behandlungstermine, Dauer der Behandlung, etc. mit. Nach Annahme dieses Kostenvoranschlags (telefonisch, per E-Mail oder Post) geben wir Ihnen erste allgemeine und spezifische Informationen. Falls keine Kostenübernahmeerklärung durch einen ausländischen Träger vorliegt muss der Kostenvoranschlag vor Behandlungsbeginn bezahlt werden. Weitere Fragen hierzu beantworten wir Ihnen gern telefonisch.
Am Untersuchungs- / Behandlungstag bitten wir Sie ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Termin da zu sein. In dieser Zeit erledigen wir die Aufnahmeformalitäten und evtl. anstehende Zahlungen. Vergessen Sie bitte Ihre Dokumente nicht! Bringen Sie bitte Ihren Reisepass und alle ausgefüllten Formulare mit. Nach Ihrer Untersuchung bzw. Behandlung bekommen Sie in der Regel einen ersten kurzen Arztbrief auf deutsch.
Sollte die Kosten aufgrund medizinischer Notwendigkeiten gegenüber dem Kostenvoranschlag steigen, werden Sie (soweit möglich) informiert. Mehrkosten müssen durch Sie beglichen werden. Sollte die Behandlung günstiger als im Kostenvoranschlag dargelegt werden, erstatten wir Ihnen den Unterschied schnellstmöglich zurück.

Jestem obywatelem Polskim, pracuję w innym kraju niż Niemcy i Polska, jestem tam ubezpieczony. Czy koszty leczenia stacjonarnego w Niemczech będą przejęte przez ubezpieczyciela z tego kraju gdzie jestem ubezpieczony za granicą?
Na przykład: pracujecie państwo w Holandii albo w Czechach i chcecie być leczeni w naszym szpitalu. Proszę skontaktować się z lokalnym ubezpieczycielem zdrowotnym w celu otrzymania formularza S1, S2 lub E-106 . W przypadku wypadków przy pracy należy uzyskać formularz DA1 . Ubezpieczyciele z krajów zachodnioeuropejskich z reguły są kooperatywni w tym względzie i przejmują koszty leczenia. Chętnie udzielimy więcej informacji, proszę skontaktować się z nami Telefonicznie.

Ich bin polnischer Staatsbürger, arbeite in einem anderen Land als Deutschland und Polen und bin dort versichert. Werden die Kosten der stationären Behandlung in Deutschland durch die Krankenkasse bei der ich im Ausland versichert bin übernommen?
Beispiel: Sie arbeiten z.B. in den Niederlanden, oder der Tschechischen Republik und möchten sich in unserem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Treten Sie bitte mit Ihrer dortigen Krankenkasse in Verbindung und beschaffen sich ein Formular S1, S2 oder E-106. Im Fall von Arbeitsunfällen beschaffen Sie sich bitte ein Formular DA1.
Krankenkassen westeuropäischer Länder sind in dieser Hinsicht in der Regel kooperativ und übernehmen die Kosten für eine Behandlung. Gerne geben wir Ihnen telefonisch weitere Informationen dazu. Sprechen Sie uns an.

Jak mogę otrzymać ofertę leczenia od Państwa? Jakie są warunki płatności?
Na Państwa zapytanie przedstawimy, jak najszybciej to możliwe, ofertę diagnostyki lub leczenia.
Opłatę można wnieść gotówką lub kartą EC w naszej kasie. Opłata musi być dokonana, co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem. Po wcześniejszym uzgodnieniu można zapłacić ustaloną kwotę w ustalonym terminie leczenia

Wie bekomme ich ein Angebot von Ihnen? Wie sind die Zahlungsbedingungen?
Nach Ihrer Anfrage unterbreiten wir Ihnen schnellstmöglich ein Untersuchungs- bzw. Behandlungsangebot. Sie können den Betrag bar oder mit EC-Karte an unserer Kasse bezahlen. Der Betrag muss drei Tage vor dem vereinbarten Termin an unserer Kasse gezahlt werden. Nach vorheriger Absprache können Sie den Betrag am vereinbarten Behandlungstermin begleichen.

Na jakie udogodnienia mogę oczekiwać w klinice?
W Klinice Miejskiej w Görlitz, dostępne są takie obiekty jak: kaplica- Kappelle, fryzjer-Friseur , Bistro z prasą, itp. Jeśli macie Państwo jakieś specjalne potrzeby / życzenia, prosimy o kontakt.

Welche sonstigen Ausstattungen habe ich im Klinikum?
Im Städtischen Klinikum Görlitz finden Sie unter anderem eine Kapelle, einen Friseur und ein Bistro mit einem Zeitungsstand. Sollten Sie besondere Wünsche / Ansprüche haben, sprechen Sie uns bitte an.

Kto będzie opiekowal się mną w czasie mojego pobytu w Klinice Miejskiej w Görlitz?
Podczas Państwa pobytu w Klinice będziecie znajdowali się Państwo pod opieką naszej Case Managerin International. CMI pomaga w obsłudze spraw administracyjnych, towarzyszy Państwu w razie potrzeby w poszczególnych terminach, wyjaśnia kolejne poczynania.

Wer betreut mich während meines Aufenthalts am Städtischen Klinikum Görlitz?
Sie werden während Ihres Aufenthalts von unserer Case Managerin International (CMI) betreut.
Die CMI unterstützt Sie bei der Erledigung administrativer Vorgänge, begleitet Sie bei Bedarf zu den Terminen und erklärt Ihnen die weitere Vorgehensweise.

Czy mogę przyjmować odwiedzających ?
Oczywiście, że można przyjmować odwiedzających Godziny odwiedzin - Besuchzeiten są różne na każdym oddziale. Zadzwońcie do nas, pomożemy.

Kann ich Besucher empfangen?
Selbstverständlich können Sie Besucher empfangen. Die Besuchzeiten sind auf jeder Station unterschiedlich. Sprechen Sie uns an, wir helfen gern weiter.

Jak mogę skontaktować się, jako członek rodziny z lekarzem prowadzącym?
Prosimy o kontakt z  Case Manager International.

Wie kontaktiere ich als Angehöriger den behandelnden Arzt?
Wenden Sie sich bitte an unsere Case Managerin International.

Nasz wysoko wykwalifikowany personel jest do Państwa dyspozycji i zawsze chętnie odpowie na Państwa pytania dotyczące zdrowia. W kolejności zostały wymienione przykłady leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w różnych klinikach specjalistycznych.

Unser hochqualifiziertes Personal steht Ihnen in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit zur Verfügung. Im Folgenden haben wir einige ambulante und stationäre Behandlungsbeispiele verschiedener Fachkliniken aufgelistet.


Chirurgia - ogólna i naczyniowa

 • Operacje żołądka, jelita grubego i cienkiego
 • Operacyjne leczenie żylaków
 • Leczenie stopy cukrzycowej
 • Operacje małoinwazyjne –  laparoskopowe
 • Leczenie przepukliny, choroby refleksowej przełyku, blizn i zrostów, cyst wątroby
 • Operacje naczyń zaopatrujących mózg
 • Wszczepianie sytemu portu do chemioterapii
 • Operacyjne wykonanie tętniczo – żylnych dostępów (Shunt) do hemodializy

Allgemein -, Viszeral - und Gefäßchirurgie

 • Operationen am Magen, Dünn- und Dickdarm
 • ambulant-operative Therapie des Krampfaderleidens
 • Behandlung diabetischer Fußerkrankungen
 • minimalinvasive Operationen (laparoskopisch)
 • Leistenbrüche, Refluxkrankheit der Speiseröhre, Narbenbrüche, Leberzysten  
 • Operation an den hirnversorgenden Schlagadern
 • Implantation eines Portsystems für die Durchführung einer Chemotherapie
 • operativer arterio-venöser Shunt, Anlage für Hämodialiyse

Chirurgia urazowo - ortopedyczna

Metody leczenia:

 • Leczenie zachowawcze złamań kończyn metodą repozycji zamkniętej i technik gipsowych Chirurgiczne leczenie złamań kończyn, kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego oraz Miednicy
 • Chirurgiczne leczenie urazów stawów, w szczególności przy użyciu minimalnie inwazyjnych  metod chirurgii artroskopowej.
 • Paleta Atroskopleczenia  ozciąga się od opercyjnego zespolenia  łąkotki i wszczepienia  zastępczego więzadła do odbudowy uszkodzenia chrząstki kolana i stabilizacyjnych operacji stawu barkowego.
 • Chirurgiczne leczenie urazów ścięgien, więzadeł i mięśni
 • Operacje odzyskiwanie funkcji  po urazach kończyn (bez użycia techniki mikrovaskularnej)
 • Endoprotetyczna wymiana stawu biodrowego, kolanowego i barkowego po urazach lub
 • przy chorobach zwyrodnieniowych stawów
 • Korekcja deformacji kończyn
 • Stabilizacja spontanicznych dotknietych osteoporozą złamań kręgosłupa zastrzyki
 • Cementowe  (wertebroplastyka, kyfoplastyka)

Operacje ambulatoryjne:

 • Chirurgiczne leczenie złamań kości na małych kościach (ręka, stopa)
 • Chirurgia artroskopowa w okolicy stawu kolanowego lub barkowego
 • Usunięcie materiału osteosyntezy bez większego uszkodzenia tkanek miękkich (usuwanie metalu)
 • Korekcja przodostopia (Halux, paluch młotkowy)
 • Chirurgia ręki (zespół cieśni nadgarstka, strzelajacy palec)

Choroby stawów:

Podstawą w chirurgii stawów jest artroskopia. Dzięki minimalnie inwazyjnej technologii można uzyskać przejrzysty przegląd najmniejszych chirurgicznych dostępów, a pacjenci są wcześniej mobilizowani.

Leczenie złaman przebiega  zarówno zachowawczo, jak i operacyjne. Stosujemy wysokiej jakości implanty (np. stabilne kątowo systemy gwoździ i płytek) na bieżąco aktualizujemy nasze metody operacyjne. Przeprowadza się je zgodnie z zaleceniami AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen - Niemieckiego Stowarzyszenia  do spraw zagadnień osteosyntezy)

Endoprotetyka i leczenie złamań:
 
Wszczepienie sztucznych stawów (endoprotezy)

Operujemy w naszym certyfikowanym Centrum Wszczepiania Endoprotez
W zaopatrzeniu Endoprotetycznym stosowane są nowoczesne, wysokiej jakości protezy niemieckiej produkcji

Leczenie złaman prowadzimy zarówno metodą zachowawczą, jak i operacyjną.Używamy wysokiej jakości implantow (np.kątowe stabilne systemy gwoździ i płytek) i zachowujemy nasze metody leczenia ortopedycznego stale, na bieżąco, wedlug najnowszych standardów.
Są one prowadzone zgodnie z zaleceniami AO  (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen - Niemieckiego Stowarzyszenia  do spraw zagadnień osteosyntezy)


Unfallchirurgie

Behandlungsmethoden :

 • konservative Behandlung von Extremitätenfrakturen durch geschlossene Reposition und Gipstechniken
 • operative Versorgung von Knochenbrüchen an Extremitäten, BWS und LWS sowie Becken
 • Operative Behandlung von Gelenkverletzungen, wobei insbesondere die minimalinvasiven Methoden des arthroskopischen Operierens zur Anwendung kommen. Die arthroskopische Palette reicht bis zur Meniskusnaht und Bandersatzplastik sowie Versorgung von Knorpelschäden am Knie und Stabilisierungsoperationen an der Schulter.
 • operative Versorgung von Sehnen-, Band- und Muskelverletzungen
 • Wiederherstellungsoperationen nach Verletzungen an Extremitäten (ohne microvasculäre Lappentechnik)
 • endoprothetischer Gelenkersatz an Hüfte, Knie und Schulter nach Verletzungsfolgen oder im Rahmen degenerativer Gelenkerkrankungen
 • Korrektur von Deformitäten an den Extremitäten
 • Stabilisierung von osteoporotischen Spontanfrakturen der Wirbelsäule durch Zementeinspritzungen (Vertebroplastie, Kyphoplastie)

Ambulante OP:

 • operative Versorgung von Knochenbrüchen an kleinen Knochen (Hand, Fuß)
 • arthroskopische Operationen im Bereich des Knie- oder Schultergelenkes
 • Entfernung von Osteosynthesematerial ohne größeren Weichteileingriff (Metallentfernung)
 • Korrekturoperationen im Vorfußbereich (Hallux, Hammerzehe)
 • Handchirurgische Operationen (Karpaltunnelspaltung, schnellender Finger)

Gelenkerkrankungen: 

Schwerpunkt in der Gelenkchirurgie ist die Arthroskopie. Durch minimal-invasive Technik ist bei kleinsten Operationszugängen eine gute Übersichtlichkeit zu erreichen und die Patienten können früh mobilisiert werden.
Die Frakturversorgung erfolgt sowohl konservativ als auch operativ. Wir verwenden hochwertige Implantate (z. B. winkelstabile Nagel- und Plattensysteme) und halten unsere Operationsmethoden kontinuierlich auf aktuellstem Stand. Sie erfolgen entsprechend der Empfehlungen der AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen).

Endoprothetik und Frakturversorgung:

Die Implantation künstlicher Gelenke (Endoprothesen). In der Endoprothetik kommen moderne, qualitativ hochwertige Prothesen aus deutscher Produktion zur Anwendung. Die Frakturversorgung erfolgt sowohl konservativ als auch operativ. Wir verwenden hochwertige Implantate (z. B. winkelstabile Nagel- und Plattensysteme) und halten unsere Operationsmethoden kontinuierlich auf aktuellstem Stand. Sie erfolgen entsprechend der Empfehlungen der AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)

Dermatologia

 • Terapia światłem UV (UVA 1, UVB 311 nm, Creme - PUVA)
 • Terapia Fotodynamiczna ( PDT)
 • Krioterapia
 • Terapia wszelkiego rodzaju chorób skóry.
 • Diagnozowanie i terapia alergii.
 • Chirurgiczne leczenie guzów.
 • Dermatologia kosmetyczna.
 • Chirurgiczne usuwanie znamion i zmian skórnych.

Hautklinik

 • UV-Therapie (UVA 1, UVB 311 nm, Creme - PUVA)
 • Photodynamische Therapie (PDT)
 • Kryotherapie
 • Behandlung aller Erkrankungen der Haut
 • Diagnostik und Therapie von Allergien
 • Tumorchirurgie
 • kosmetische Behandlungen
 • chirurgische Entfernung von Muttermalen, Hautveränderungen

Ginekologia & Położnictwo

 • Poród naturalny w znieczuleniu, cesarskie cięcie.
 • Zabiegi ginekologii onkologicznej guzy jajnika, macicy, szyjki macicy.
 • Usunięcie macicy (przez powłoki brzuszne, przez pochwę, laparoskopowe) .
 • Operacje jajników (przez powłoki brzuszne, laparoskopowo).
 • Operacje nowotworów piersi z jednoczesną rekonstrukcją z tkanek własnych lub protezą.
 • Oszczędzające operacje nowotworów piersi.
 • Rekonstrukcje pochwy (w przypadkach wypadania pochwy z użyciem i bez użycia siatki MESH).
 • Operacyjne leczenie inkontynencji.

Gynäkologie & Geburtshilfe

 • Natürliche Entbindung -„Schmerzarm“, Keiserschnitt
 • Onkologische Eingriffe bei Ovarial-, Corpus- oder Cervixcarcinom
 • Gebärmutterentfernung (abdominal, vaginal, laparoskopisch)
 • Eierstockoperationen (abdominal oder laparoskopisch)
 • Brustkrebsoperationen (Brustentfernung mit Sofortrekonstruktion oder Prothese)
 • Brustkrebsoperationen (brusterhaltend)
 • Scheidenrekonstruktion (bei Vorfall mit oder ohne Netz Z - MESH)
 • Harninkontinenz operationen

Laryngologia

Diagnostyka

 • badanie laryngologiczne włącznie z fiberoskopią
 • endoskopowe badanie połykania
 • badania słuchu włącznie z tympanometrią
 • obiektywne badania słuchu (otoemisja akustyczna, BERA)


Ambulantoryjnie

 • usunięcie migdałka gardłowego
 • drenaż uszu
 • usunięcie zmian skórnych w obrebie twarzy i szyi
 • usunięcie kamieni ślinowych
 • korekcja odstajacych uszu

Stacjonarne

 • rekonstrukcja błony bębenkowej
 • wycięcie perlaka/polipa ucha środkowego
 • operacje ucha środkowego (ossikuloplastyka)   
 • operacje nosa zewnętrznego
 • operacje przegrody nosa
 • operacje zatok
 • usunięcie polipów nosa
 • usunięcie migdałkow podniebiennych
 • podcięcie migdałków podniebiennych
 • operacje mikrochirurgiczne krtani
 • wycięcie węzłow chłonnych szyi
 • usunięcie ślinianek
 • operacje guzów górnych dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • laserowe/chirurgiczne leczenie chrapania (przy bezdechach śródsennych)


HNO

Diagnostik

 • HNO-Untersuchung einschließlich Videoendoskopie
 • videoendoskopische Schluckuntersuchung
 • Hörtest und Druckmessung im Mittelohr
 • objektive Hörtests (OAE, BERA)

Ambulant

 • Entfernung der vergrößerten Rachenmandel
 • Trommelfellschnitt und Paukenröhrchen
 • Entfernung von kleinen Hautneubildungen an Gesicht und Hals
 • Entfernung von Speichelsteinen
 • Korrektur von abstehenden Ohren

Stationär

 • Verschluss von Trommelfelllöchern
 • hörverbessernde Operationen
 • OP der chronischen Mittelohrentzündung
 • äußere Nasenkorrekturen
 • Korrekturen der Nasenscheidewand
 • OP der Nasennebenhöhlen
 • Entfernung von Nasenpolypen
 • Entfernung der Gaumenmandeln
 • mikrochirurgische Operationen am Kehlkopf
 • Entfernung von Lymphknoten am Hals
 • OP von Tumoren im oberen Luft- und Speiseweg
 • OP bei pathologischem Schnarchen (Schlafapnoe)

Urologia

Diagnostyka urologiczna

 • USG narządów moczowo-płciowych
 • Cystoskopia
 • Urodynamika, Uroflowmetria
 • Biopsja prostaty
 • Diagnostyka niepłodności
 • Opiniowanie przy schorzeniach urologicznych
 • Urografia, Cystogram, Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny narządów moczowo-płciowych (3 teslowy aparat MRT)

Zabiegi

Ambulatoryjne

 • wazektomia
 • ESWL-rozbijanie kamieni moczowych przy pomocy ultradźwięków
 • Operacje stulejki i krótkiego wędzidełka
 • Operacje z zakresu urologii dziecięcej
 • Leczenie infekcji pęcherza moczowego i nerek

Stacjonarne

 • Endoskopowe zabiegi przy łagodnym przeroście prostaty TUR-P
 • Endoskopowe zabiegi przy kamicy nerkowej, moczowodowej (URS)
 • Endoskopowe zabiegi przy nowotworach pęcherza moczowego TUR-B również z diagnostyką
 • fotodynamiczną
 • Załonowe usunięcie gruczolaka prostaty otwarte zabiegi przy łagodnym przeroście gruczołu
 • krokowego (ADENOMEKTOMIA)
 • Laparoskopowe usunięcie żylaków powrózka nasiennego
 • Zabiegi przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu (TOT, TVT)
 • Zabiegi z zakresu urologii dziecięcej (plastyka miedniczki nerkowej, zabiegi przy refluksie
 • pęcherzowo-moczowodowym
 • Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowo-płciowego:
 • Rak jądra – radykalne usunięcie jądra
 • Rak prostaty – radykalna prostatektomia
 • Rak pęcherza moczowego – radykalne usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu
 • m. in.: za pomocą, zastępczego pęcherza jelitowego (NEOBLASE)
 • Rak nerki, rak moczowodu – radykalne usunięcie nerki jak i operacje oragnooszczedząjace

Urologie

Diagnostik

 • Ultraschall der Geschlechts- und Harnorgane
 • Zystoskopie
 • Urodynamik, Uroflow
 • Prostatabiopsie
 • Diagnostik bei unerfülltem Kinderwunsch
 • Zweitmeinung bei urologischen Erkrankungen
 • Urographie, Zystogramm, CT- und MRT der Geschlechts- und Harnorgane (3 Tesla MRT-Gerät)

Eingriffe

Ambulant

 • Vasektomie
 • ESWL – extrakorporale Stoßwellenlithotripsie – Steinzertrümmerung mit Ultraschallwellen
 • Operation der Phimose und Operation des Penisbändchens
 • Kinderurologische Operationen
 • Infektbehandlung Harnblase und Nieren

Stationär

 • endoskopische Eingriffe bei Prostatahyperplasie (TUR-P)
 • endoskopische Eingriffe bei Nierensteinen, Harnleitersteinen (URS)
 • endoskopische Eingriffe bei Harnblasentumoren (TUR-B), auch mit photodynamischer Diagnostik
 • suprapubische Adenomektomie – offene Operation bei gutartiger Prostatavergrößerung (Adenomektomie)
 • Laparoskopische Varikozelenentfernung
 • Eingriffe bei Belastungsinkontinenz (u. a. mit Bandeinlage TOT, TVT)
 • Eingriffe im Bereich der Kinderurologie (Nierenbeckenplastik, OP eines VUR)
 • Chirurgische Behandlung von Tumoren des Urogenitalsystems
 • Hodenkarzinom – radikale Hodenentfernung
 • Prostatakarzinom – radikale Prostatektomie
 • Harnblasenkarzinom – radikale Blasenentfernung u. a. mit künstlicher Darmblase (Neoblase)
 • Harnableitung
 • Nierenkarzinom, Harnleiterkarzinom – radikale Nierenentfernung, organerhaltende Operation der Niere

Okulistyka

 • Operacyjne leczenie katarakty
 • Operacje plastyczne i korygujące powiek dolnych i górnych
 • Operacyjne leczenie guzów
 • Laserowe leczenie jaskry
 • Operacyjne leczenie zeza
 • Płukanie i sondowanie dróg łzowych
 • Płukanie i sondowanie dróg łzowych w znieczuleniu ogólnym
 • Leczenie zaćmy wtórnej
 • Laseroterapia siatkówki
 • Operacyjne leczenie guzów spojówki
 • Badanie wcześniaków i noworodków

Augenklinik

 • Katarakt-OP
 • kosmetische Unter- oder Oberlid-OP
 • Tumor-OPs
 • Lasertherapie bei Glaukom
 • Schiel-OP
 • Tränenwegspülung und -sondierung
 • Tränenwegspülung und -sondierung in Allgemeinanästhesie
 • Nachstarbehandlung
 • Netzhaut-Laser
 • Entropium-/Ektropium-OP
 • Bindehauttumor-OP
 • Untersuchung von Früh- und Neugeborenen

 

Kontakt & partner do rozmów Pl/D - Kontakt & Ansprechpartner Pl/D

Beata Bucko

Beata Bucko

Case Managerin International

poniedziałku do piątku w godzinach od  08:00 do 14:00

montags bis freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr

Telefon
+49 3581 37-3737
Fax
+49 3581 37-1336
E-Mail-Adresse
E-Mail