Klinika Miejska to szpital wielospecjalistyczny II stopnia referencyjnego. Rocznie opiekujemy się liczbą ok. 70 000 pacjentów. Rozpoznajemy i leczymy prawie wszystkie schorzenia, ponieważ w naszych 17 klinikach, dwóch instytutach i 13 centrach medycznych oferujemy kompleksowe spektrum świadczeń medycznych "od stóp od głów".

Nasze priorytety medyczne to onkologia, traumatologia/ leczenie urazów wielonarządowych, leczenie udarów, geriatria, angiologia, kardiologia i urologia. Jako klinika akademicka Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zajmujemy się oczywiście również kształceniem i nauką zawodu. Kompetencje, serce i zaangażowanie naszych 1 300 pracowników służą pacjentom z regionu.