Uogólnione wykształcenie opiekuńcze

W Niemczech powstaje nowa wizja zawodu, która sprawi, że wykształcenie opiekuńcze stanie się jeszcze bardziej wszechstronne. Kształcenie w opiece nad osobami starszymi, pielęgniarstwie oraz pielęgniarstwie dziecięcym łączy się w nowe uogólnione kształcenie opiekuńcze z jednolitym świadectwem kwalifikacji zawodowych jako opiekunka wykwalifikowana/opiekun wykwalifikowany.

Podczas kształcenia przekazywane są kompetencje zawodowe i osobiste w zakresie profesjonalnej opieki nad chorymi. Oprócz lekarzy, osoby te są również bezpośrednimi osobami kontaktowymi pacjentów, pomagającymi im i opiekującymi się nimi podczas ich pobytu.

 

  Szkolenie zawsze rozpoczyna się 1 marca i 1 września każdego roku i trwa 36 miesięcy.

   W ramach 2.500 godzina praktyki i 2.100 godzina teorii, stażyści uczą się licznych umiejętności związanych z pracą.

   Szkolenie teoretyczne odbywa się w Akademii szpitalnej powiatu Görlitz. Szkolenie teoretyczne obejmuje nauczanie w 12 obszarach tematycznych związanych z zawodem i w niektórych zawodach pokrewnych (np. niemiecki, angielski).

   Dostępnych jest ponad 40 obszarów wdrożenia w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki nad pacjentem. Uczący się zdobywają wiedzę w ramach licznych zadań na internie i oddziałach chirurgicznych, w diagnostyce funkcjonalnej, klinikach dziennych, psychiatrii, podczas operacji,  na obszarze interdyscyplinarnej izby przyjęć, na oddziałach intensywnej terapii lub w ramach ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej.

   Naszym uczniom płacimy podczas kształcenia opiekuńczego atrakcyjne wynagrodzenie.

   Pierwszy rok szkolenia: 875 EUR/miesiąc
   Drugi rok szkolenia: 990 EUR/miesiąc
   Trzeci rok szkolenia: 1.020 EUR/miesiąc

   • Stan fizyczny pozwalający na wykonywania zawodu
   • Dobre wyniki po szkole średniej
   • Cechy takie jak empatia, poczucie odpowiedzialności, gotowość do dawania, miłość do ludzi
   • Praktyczne doświadczenie w pielęgniarstwie (staże, wolontariat) jest mile widziane.
   • Kompletna aplikacja
   • W przypadku ukończenia szkoły w kraju nie niemieckojęzycznym potrzebny jest dodatkowo certyfikat językowy z egzaminem B2. W przypadku pochodzenia cudzoziemskiego potrzebne jest ponadto zezwolenie na pracę i pobyt oraz świadectwo uznania dyplomu ukończenia szkoły przez Państwowy Urząd ds. Szkolnictwa i Edukacji.
   • List motywacyjny
   • CV
   • Zdjęcie (z nazwiskami)
   • Świadectwa
   • Oceny wyników (np. staże, wolontariat)


   Cieszymy się na Twoją aplikację, chętnie e-mailem (jako plik PDF) lub pocztą na adres:

   Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
   Abteilung Personal
   Girbigsdorfer Str. 1 - 3
   02828 Görlitz


   Kontakt kształcenie pielęgniarskie

   Avatar

   Cindy Haupt

   Urzędniczka do spraw personalnych

   Telefon
   +49 3581 37-1262
   Fax
   +49 3581 37-1502
   E-Mail-Adresse
   E-Mail