Celem szkolenia jest umiejętność zapewniania doradztwa i opieki kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu. Do obowiązków położnej należy prowadzenie normalnego porodu, rozpoznawanie ewentualnych powikłań podczas porodu w odpowiednim czasie, monitorowanie przebiegu połogu, monitorowanie wszystkich czynności, dokumentowanie wyników badań i opieka nad noworodkami.

Kształcenie w kierunku położnej lub pielęgniarki okołoporodowej trwa 3 lata i rozpoczyna się 1 września każdego roku.

W celu zdobycia całej specjalistycznej wiedzy fachowej w ramach szkolenia należy zaliczyć 1.600 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 3.000 godzin zajęć praktycznych.
Szkolenie teoretyczne odbywa się we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Dreźnie. Całe szkolenie praktyczne odbywa się w Szpitalu Miejskim w Görlitz.

Naszym stażystom w dziedzinie opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej wypłacamy atrakcyjny dodatek szkoleniowy:

Pierwszy rok szkolenia: 1.000 EUR/miesiąc
Drugi rok szkolenia: 1.100 EUR/miesiąc
Trzeci rok szkolenia: 1.200 EUR/miesiąc

 • Stan fizyczny pozwalający na wykonywania zawodu
 • Dobre wyniki po szkole średniej
 • Cechy takie jak empatia, poczucie odpowiedzialności, gotowość do dawania, miłość do ludzi
 • Praktyczne doświadczenie w pielęgniarstwie (staże, wolontariat) jest mile widziane.
 • Kompletna aplikacja

Wszystkie staże na rok 2020 zostały już podjęte.

Folder aplikacji zawierający:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Zdjęcie (z nazwiskami)
 • Świadectwa
 • Oceny wyników (np. staże, wolontariat)
 • Prosimy o dołączenie odpowiednio ofrankowanej koperty zwrotnej

Prosimy o przesłanie aplikacji przez e-mail

lub pocztą:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Abteilung Personal
Girbigsdorfer Str. 1-3
02828 Görlitz

Kontakt Kształcenie pielęgniarskie

[Translate to Polnisch:]

Cindy Haupt

Sachbearbeiterin Personal

Telephone
+49 3581 37-1262
Fax
+49 3581 37-1502
E-Mail-Adresse
E-mail