Od 1 marca 2009 r. Klinikum Görlitz Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus Politechniki (Uniwersytetu Technicznego) w Dresden jest akademickim szpitalem klinicznym. Szerokie spektrum chorób i związane z nimi nowoczesne procedury diagnostyczne i terapeutyczne są warunkiem wstępnym uzyskania tytułu "Akademickiego Szpitala Klinicznego".

Nauczanie i szkolenie wysoko wykwalifikowanego personelu jest częścią naszego rozumienia prowadzonej działalności. W ramach praktyki studenci mają zapewnioną opiekę medyczną mentorów w klinikach. Program kształcenia medycznego w formie cotygodniowych kursów, dostęp do aktualnej literatury medycznej oraz przygotowanie do egzaminu końcowego pomagają naszym studentom w uzyskaniu jak najlepszego wyniku na koniec edukacji.

Ponadto utrzymujemy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Studenci medycyny Uniwersytetu Wrocławskiego korzystają z szerokiego wachlarza klinik, aby odbyć u nas staż kliniczny lub rok praktyki lekarskiej.

Jesteśmy dumni, że spełniamy wysokie wymagania współpracujących fakultetów. Świadczy to o tym, że oferujemy najnowocześniejsze usługi medyczne. Wiedzę tę przekazujemy naszym uczniom w sposób zaangażowany i kompetentny. Doświadczeni lekarze z kliniki również korzystają z tej współpracy. Odbywa się bowiem wymiana doświadczeń pomiędzy nauczaniem a codzienną pracą w klinice. Szybki rozwój medycyny sprawia, że musimy się do niego dostosować jako szpital o szczególnym znaczeniu. Nasi lekarze uczestniczą na przykład w badaniach zewnętrznych na terenie całych Niemiec i w ten sposób wnoszą w nie istotny wkład.

Więcej informacji można również znaleźć na stronie głównej naszych uczelni partnerskich oraz.

TU Dresden
Uniwersytet Wrocławski