Jako akademicki szpital Wydziału Medycznego Carla Gustava Carusa na Politechnice w Dreźnie, uważamy, że nauczanie i szkolenie studentów jest częścią naszego wizerunku. Wielu tutorów, którzy zostali wyedukowani na bazie programów Harvard Medical School stosowanych w Dreźnie prowadzonych w formie kursów modelowych dotyczących nauczania zorientowanego na praktykę, towarzyszy Państwu w naszym programie kształceni programowych w ramach cotygodniowych kursów. Ponadto mają Państwo możliwość wzięcia udziału w wewnętrznych kursach kliniki w formie kształcenia ustawicznego. Praktyczne szkolenie ratunkowe i możliwość jego zastosowania w ramach akcji ratowniczych dopełniają naszą ofertę.

Z nami można odbyć Rok praktyk, Staż kliniczny lub inny staż w ramach studiów medycznych.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa  zainteresowanie, zachęcamy do przesłania aplikacji! Będzie nam miło powitać Państwa jako przyszłych stażystów lub praktykantów w naszym przedsiębiorstwie!

• Bewerbungsmappe mit Bewerbungsschreiben
• tabellarischer Lebenslauf
• aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
• Nachweis Sprachkenntnisse (ausländische Studenten)

Senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail

oder richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post an:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Abteilung Personal
Girbigsdorfer Str. 1 - 3
02828 Görlitz