Jako akademicki szpital Wydziału Medycznego Carla Gustava Carusa na Politechnice w Dreźnie, uważamy, że nauczanie i szkolenie studentów jest częścią naszego wizerunku. Wielu tutorów, którzy zostali wyedukowani na bazie programów Harvard Medical School stosowanych w Dreźnie prowadzonych w formie kursów modelowych dotyczących nauczania zorientowanego na praktykę, towarzyszy Państwu w naszym programie kształceni programowych w ramach cotygodniowych kursów. Ponadto mają Państwo możliwość wzięcia udziału w wewnętrznych kursach kliniki w formie kształcenia ustawicznego. Praktyczne szkolenie ratunkowe i możliwość jego zastosowania w ramach akcji ratowniczych dopełniają naszą ofertę.

Z nami można odbyć Rok praktyk, Staż kliniczny lub inny staż w ramach studiów medycznych.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa  zainteresowanie, zachęcamy do przesłania aplikacji! Będzie nam miło powitać Państwa jako przyszłych stażystów lub praktykantów w naszym przedsiębiorstwie!

Folder aplikacji zawierający:

  • List motywacyjny
  • CV
  • aktualne zaświadczenie immatrykulacji
  • potwierdzeni znajomości języków obcych (studenci zagraniczni)

Prosimy o przesłanie aplikacji przez e-mail

lub pocztą:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Abteilung Personal
Girbigsdorfer Str. 1 - 3
02828 Görlitz