Wolontariat rozumiemy jako pewien czas zaangażowania społecznego, edukacji osobistej i orientacji zawodowej. Naszym celem jest zapewnienie zainteresowanym osobom wglądu w zawody społeczne, umożliwienie im konfrontacji z innymi stylami życia oraz tolerowanie wyznawanych wartości. Ponadto osoby takie należy zachęcać do przyjęcia odpowiedzialności.

W Szpitalu Miejskim wszyscy wolontariusze otrzymują wsparcie pedagogiczne, istnieje również możliwość wzięcia udziału w dalszym kształceniu i szkoleniach, które organizujemy wewnętrznie.

Wiek nie jest dla nas kryterium wykluczenia, zawsze można spróbować na nowo.

Szpital Miejski w Görlitz oferuje miejsca na wolontariat w następujących dziedzinach

  • sektor opieki medycznej
  • dziedziny techniczne
  • dziedziny administracyjne
  • żłobek
  • List przewodni (z podaniem kontaktu telefonicznego)
  • Curriculum vitae w formie tabelarycznej
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
  • Kopie ocen lub referencji z poszczególnych miejsc pracy
  • Kopia prawa jazdy (jeżeli jest dostępne)

Osoby kontaktowe wolontariat:

[Translate to Polnisch:]

Cindy Haupt

Sachbearbeiterin Personal

Telephone
+49 3581 37-1262
Fax
+49 3581 37-1502
E-Mail-Adresse
E-mail