Chcemy zaoferować naszym pacjentom najwyższy poziom jakości leczenia i opieki. Aby sprostać tym wysokim standardom, pracujemy zgodnie ze standardami opieki i terapii oraz ustaliliśmy procedury organizacyjne i terapeutyczne w instrukcjach i podręcznikach proceduralnych.

Każdy pacjent ma prawo do tego, aby szpital zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość opieki. Dlatego też stale dokonujemy przeglądu naszych procedur, procesów i struktur w celu ich ulepszenia i odpowiednio je optymalizujemy. W tym celu dysponujemy zaawansowanym systemem zarządzania jakością i sami regularnie kontrolujemy go za pośrednictwem ekspertów zewnętrznych. Dotyczy to całego naszego szpitala, jak również podobszarów i ośrodków medycznych.

Od 1999 roku jakość naszej pracy została potwierdzona zewnętrznymi procedurami certyfikacji. Dlatego mamy bardzo wymagające standardy jakości. W ostatnich latach zostaliśmy certyfikowani zgodnie z amerykańskimi standardami Joint Commission International. Od kwietnia 2013 roku posiadamy certyfikat zgodności z normą jakości DIN ISO 9001 (krótko: ISO 9001). Norma ta jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych procedur zarządzania jakością na świecie. Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001 wymaga uporządkowanych i możliwych do zarządzania procesów i obowiązków w szpitalu.

Certyfikat ten pokazuje naszym pacjentom, że określone wymagania dotyczące procedur leczenia, bezpieczeństwa pacjentów, systemów dokumentacji i informacji, orientacji pacjenta i pracownika - krótko mówiąc, całego wewnętrznego systemu zarządzania jakością - są w wysokim stopniu spełnione.

Dla nas ważne jest, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo, dlatego pytamy ich o ich zadowolenie i krytykę. Regularnie publikujemy wyniki tych badań (oczywiście anonimowo) w naszym ośrodku, aby kliniki i oddziały mogły zobaczyć, gdzie jest potencjał do poprawy i co robią szczególnie dobrze z punktu widzenia pacjentów.