Naszym głównym celem jest uniknięcie zakażeń nabywanych w szpitalu. Z tego powodu zwracamy szczególną uwagę na prawidłową dezynfekcję rąk. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w ogólnoniemieckiej kampanii "Aktion Saubere Hände" (Akcja czyste ręce).
Kampania opiera się na kampanii WHO "Czysta opieka to bezpieczniejsza opieka" rozpoczętej w 2005 r. w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Nacisk położono na znaczenie dezynfekcji rąk w zapobieganiu infekcjom.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktion-sauberehaende.de

 

  • Wdrożenie środków zapewnienia jakości w zakresie higieny szpitalnej i profilaktyki zakażeń zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha
  • Rozwój, zapewnienie i monitorowanie standardów higieny
  • Przygotowanie, aktualizacja i monitorowanie planów higieny i dezynfekcji
  • Gromadzenie danych do rejestracji zakażeń szpitalnych, jak również ich przygotowania i prezentacji
  • Doradztwo dla pracowników w zakresie zagadnień związanych z higieną oraz prowadzenie działań szkoleniowych dla personelu medycznego i serwisowego
  • Określenie środków dezynfekcji, monitorowanie technik opieki i procesów pracy istotnych z punktu widzenia higieny
  • Przeprowadzanie wizyt higienicznych i badań kontrolnych w zakresie mikrobiologii
  • Regularne kontrole obszarów kliniki istotnych z punktu widzenia higieny
  • Asystowanie w bieżącej działalności budowlanej z higienicznego punktu widzenia

Osoby kontaktowe zarządzanie higieną

Cornelia Seidel

Cornelia Seidel, B.A.

Leiterin Hygienemanagement

Pracownik wykwalifikowany do spraw higieny

Telephone
+49 3581 37-3053
E-Mail-Adresse
E-mail
Birgit Götz

Birgit Götz

Stellvertretende Leiterin Hygienemanagement

Telephone
+49 3581 37-3049
E-Mail-Adresse
E-mail
Beatrice Weise

Beatrice Weise

Hygieneschwester

Telephone
+49 3581 37-3513
E-Mail-Adresse
E-mail

Prof. Dr. rer. nat. et rer. medic. habil. Lutz Jatzwauk

Externer Berater

Doradca lekarski do spraw higieny szpitalnej