Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH pragnie, zgodnie ze swoją misją, zapewnić jakość opieki i leczenia na wysokim poziomie . Odbywa się to na szczeblach struktury, procesu i jakości wyników. Jakość opieki jest monitorowana i kontrolowana zgodnie z wymaganiami SGB V i staramy się ją stale podnosić.

  • Mechanizmy monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego
  • Praca zgodnie z systemem zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2015
  • Projekty poprawy jakości zgodnie z planem QM szpitala

Aby dobrze przygotować się na przyszłość, opracowaliśmy Master Plan 2020 i 4 cele korporacyjne . Wspólnie z pracownikami opracowano różne projekty, które pomogły nam osiągnąć nasze cele. Projekty te są realizowane przez interdyscyplinarne zespoły w naszej klinice. Oprócz bieżących projektów monitorowania zarządzania jakością, realizowanych jest obecnie kilka ważnych projektów związanych z dalszym rozwojem naszej kliniki, które w niektórych przypadkach zostały już pomyślnie zakończone. Podstawą naszego planowania strategicznego do 2020 roku jest dalsza poprawa opieki i leczenia naszych pacjentów w nowoczesnym, dobrze ugruntowanym szpitalu specjalistycznym, zarówno pod względem budowy, jak i organizacji, koordynacji, obsługi, opieki pielęgniarskiej i terapii.

Kierownictwo projektu kontroluje i monitoruje te projekty, wspólnie z kierownikiem projektu przeprowadza planowanie projektu i tworzy koncepcje.

Kierownik działu jakości i zarządzania projektami