Wspieramy projekty

Ponieważ nie jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich dobrych pomysłów, sporządziliśmy listę kryteriów odpowiadających naszej kulturze organizacyjnej w dziedzinie wspierania projektów.

Miejska Klinika Görlitz wspiera:

Projekty wykazujące merytoryczny lub regionalny związek z Kliniką Görlitz.

Projekty z następujących społecznych dziedzin tematycznych: wspieranie zdrowia, młodzież, kultura, prewencja, sport, zdrowe odżywianie.

Proszę opisać motywację i zaangażowanie, które może wnieść wnioskujący i możemy wnieść my. Proszę nas przekonać do korzyści, jakie możemy mieć ze wspierania akurat tego projektu.

Otrzymujemy wiele zapytań, nie możemy zatem uwzględnić wszystkich projektów i musimy dokonać wyboru. Prosimy pamiętać, że raz wydana odmowa jest dla danego okresu rocznego definitywna i ostateczna.