Szpital Miejski w Görlitz wspiera:

  • Projekty związane z Kliniką Görlitz pod względem treści lub regionu.
  • Projekty z następujących obszarów tematycznych o charakterze społecznym Promocja zdrowia, młodzież, kultura, profilaktyka, sport, zdrowa żywność.