Centrum Socjalne dla Dzieci jest placówką ambulatoryjną w Szpitalu Miejskim w Görlitz. Tutaj lekarze, psycholodzy i terapeuci współpracują interdyscyplinarnie pod nadzorem pediatrycznym. Nacisk położono na wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży, a także na opiekę nad pacjentami z poważnymi chorobami i niepełnosprawnością wieloraką.

Kierownik komisaryczny Centrum Społeczno-Pediatryczne