Koncentrujemy się na zaburzeniach rozwojowych w obszarach sensorycznym, motorycznym, językowym, intelektualnym i psychologicznym. Zespół Centrum Społeczno-Pediatrycznego diagnozuje i leczy również przewlekłe i dziecięce choroby neurologiczne oraz opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, opóźnionymi w rozwoju i przewlekle chorymi, z wtórnymi zaburzeniami zachowania. Ponadto ośrodek doradza rodzicom i pomaga w integracji psychospołecznej. Bardzo ważne dla powodzenia często dłuższych terapii z nami jest zaufanie do współpracy pomiędzy pacjentami, rodzicami, uznanymi lekarzami i nami jako terapeutami.