W ścisłej współpracy z kolegami w prywatnej praktyce, pacjenci mogą być diagnozowani w oddziałach ambulatoryjnych obu klinik, można im doradzać w zakresie możliwości leczenia i, w razie potrzeby, leczyć ambulatoryjnie, częściowo stacjonarnie w klinice dziennej lub stacjonarnie w szpitalu .

Wśród znaczących zmian społecznych, stale zmieniających się i rosnących wymagań wobec jednostki, coraz częściej zdarza się, że ktoś nie jest w stanie dłużej wytrzymać stresu lub nie może go dłużej kompensować. Często choroby psychologiczne lub psychosomatyczne występują w trybie ostrym lub średniookresowym.

W ramach Kliniki Görlitz, Centrum Zdrowia Psychicznego posiada wszystkie zasoby diagnostyczne i terapeutyczne skutecznego szpitala specjalizującego się w opiece. Pozwala to na wyjaśnienie prawie wszystkich pytań diagnostycznych. Dokładna diagnoza jest podstawą udanej terapii.

W ramach Kliniki Görlitz Centrum Zdrowia Psychicznego posiada własne Centrum Zdrowia Psychicznego. Obie kliniki Centrum kierują się w diagnostyce i terapii zaleceniami i wytycznymi nauk specjalistycznych. Terapia musi być zawsze dostosowana do specyfiki każdej osoby. Tylko wspólnie z pacjentem razem i z każdym z osobna - terapia kończy się sukcesem.