Apteka - rozwój historyczny

1905
Otwarcie Szpitala Miejskiego w Görlitz
Apteka znajdowała się w piwnicy oddziału chirurgii, w dzisiejszym budynku B. Wtedy prowadziła ją pielęgniarka apteczna, później farmaceuta Blank.

1937
Zaopatrzenie ok. 400 łóżek w szpitalu, z przeciętnym obłożeniem 50 % i okresem pobytu 29 dni. Realizował to jeden farmaceuta wraz z osobistą pomocą domową. Dopiero później powoli przybywało personelu.

Do roku 1945
Aptekę prowadzi farmaceuta Senst: podczas II wojny światowej Senst otwarł i prowadził aptekę wojskową w lazarecie na miejscu (dzisiejsza geriatria, budynek G), która w roku 1953 została podporządkowana dzisiejszej aptece Humboldta jako filia apteczna, aż do jej rozwiązania w roku 1990.
Filii podlegało zaopatrzenie polikliniki Zeppelinstraße, czyli szczególnie zaopatrzenie cukrzyków.

1945 – 1949
Aptekę prowadził farmaceuta Siebert.

1949 – 1950
W tym czasie apteką kierował farmaceuta Dr. Alfred Beyer.

1950 – 1976
Apteką kierował farmaceuta Gotthard May (1919-1993), który od roku 1954 dodatkowo działał jako farmaceuta powiatowy, a od roku 1976 prowadził Centrum Farmaceutyczne.
Podczas jego urzędowania, w roku 1963 powstała mała dobudówka, w której znajdowało się małe laboratorium (wytwarzanie odczynników laboratoryjnych), receptura (wytwarzanie leków recepturowych oraz leków recepturowych na zapas) i biuro.

Do roku 1975 apteka znajdowała się w szpitalu, później, z nakazu ministerstwa, została podporządkowana Centrum Farmaceutycznemu Miasta i Powiatu Görlitz.

W czasie NRD aptece szpitalnej podlegało zaopatrzenie pacjentów ambulatoryjnych w specjalne leki nomenklatury C, zaopatrzenie w leki z importu, zaopatrzenie lekarzy dentystów w leki dentystyczne i preparaty do diagnostyki laboratoryjnej oraz zaopatrzenie dializ.
Szpital około roku 1975 dysponował ok. 1333 łóżkami, a obrót wynosił 5,7 milionów marek.

1976 – 1978
Kierownictwo apteki było w rękach farmaceutki Irene Jochmann.

1978 – 1980
Kierownictwo apteki w rękach farmaceutki Christine Grzegorek.

1981 – 2001
W tym czasie aptekę, która w maju 1990 roku znowu została podporządkowana szpitalowi, prowadził farmaceuta Siegfried Triebe.

Od 1994
Produkcja indywidualnie dobranych cytostatyków: rocznie sporządza się między 5000 a 6000 cytostatyków oraz około 1500 dodatkowych terapii, takich jak mesna i folinian wapnia.
W okresie od października 2005 do maja 2006 roku zbudowano nową strefę cytostatyków i strefę sterylną w dawnych pomieszczeniach przychodni chirurgicznej.

2001 – do dziś
Kierownictwo apteki sprawuje Stefan Weise.

2009 – 2012
Gruntowny remont apteki.

Od 2012
Początek systemu unit dose jako managementu stosowania leków (obecnie 6 oddziałów).
Analiza stosowania leków (obecnie 10 oddziałów).