• Zaopatrzenie kliniki w potrzebne leki, materiały opatrunkowe, roztwory do infuzji, środki dezynfekujące, rentgenowskie środki kontrastowe, gazy medyczne i materiały do zszywania.
 • Zaopatrzenie w krew i osocze (FFP) oraz ich dokumentacja zgodnie z ustawą o transfuzji (TFG)
 • Zaopatrzenie w leki podlegające rozporządzeniu o środkach odurzających oraz ich dokumentacja
 • Zaopatrzenie wybranych oddziałów w indywidualne dla danego pacjenta stałe leki doustne poprzez system unit dose
 • Wytwarzanie indywidualnie dla danego pacjenta gotowych do podania roztworów cytostatyków i innych preparatów sterylnych
 • Wytwarzanie indywidualnie dla danego pacjenta preparatów recepturowych oraz leków na zapas
 • Analityka substancji wyjściowych oraz wytworzonych leków na zapas
 • Zaopatrzenie w preparaty do diagnostyki laboratoryjnej i ich wytwarzanie
 • Doradzanie lekarzom i personelowi pielęgniarskiemu w kwestii zagadnień i problemów farmaceutycznych
 • Kontrola zapasów leków na oddziałach, podczas obchodów oddziałów
 • Opieka nad częścią asortymentu leków służb ratunkowych federacji i kraju związkowego Saksonii
 • rozliczenia ambulatoryjne zgodnie z §129a SGB V (piątej księgi niemieckiego kodeksu prawa socjalnego)
 • sprzedaż dla personelu jako serwis dla pracowników