Drodzy Pacjenci Kliniki Anestezji i Intensywnej Opieki Medycznej,

tutaj znajdą Państwo przegląd naszych świadczeń. Cieszymy się, że możemy Państwu zaproponować tak obszerny zakres świadczeń.

Znieczulenie umożliwia interwencje diagnostyczne i terapeutyczne. Nowoczesne znieczulenie umożliwia wykonywanie trudnych procedur nawet u ciężko chorych lub starszych pacjentów. Często można zrezygnować z znieczulenia ogólnego. W związku z tym tylko  część ciała, której dotyczy zabieg  jest pozbawiona bólu w znieczuleniu miejscowym. To pozwala ograniczyć wpływ na cały organizm.

Oferujemy wszystkie nowoczesne formy znieczulenia miejscowego i ogólnego. Dla małych pacjentów opracowaliśmy szczególnie przyjazne procedury z lekarzami kliniki dziecięcej.

Nasi pacjenci otrzymują wszechstronną opiekę przed, w trakcie i po operacji. Jednocześnie dbamy o późniejszą ulgę w bólu. Nasi anestezjolodzy z wyprzedzeniem omawiają z pacjentami indywidualne zalety i wady zabiegu, odpowiadają na wszelkie pojawiające się pytania i uwzględniają istniejące wcześniej schorzenia, leki i indywidualne potrzeby.

Każdego roku wykonujemy ponad 8.000 znieczuleń ogólnych i regionalnych pacjentom z zakresu znieczulenia ogólnego, trzewnego, naczyniowego, wypadkowego i neurochirurgii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa, a także chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i piersi, urologii, dermatologii, medycyny wewnętrznej i psychiatrii.

Intensywna opieka medyczna nad pacjentami jest kolejnym celem naszej kliniki. Ośrodek intensywnej terapii (IMZ) dysponuje 24 miejscami leczenia do tego celu. Stosujemy wszystkie nowoczesne metody, aby wspierać lub zastępować ograniczone lub niezbędne funkcje życiowe pacjentów tak długo, jak to konieczne.

Leczymy głównie pacjentów z przewlekłym bólem. Celem jest złagodzenie chronicznego bólu w takim stopniu, aby w zdecydowanej większości przypadków osoby dotknięte bólem mogły prowadzić w dużej mierze normalne życie. Warunkiem wstępnym jest leczenie bólu, które obejmuje różne specjalności medyczne i grupy zawodowe i jest indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta.

Grupy leczonych schorzeń

  • Ból guza
  • Chroniczny ból nerwów
  • Chroniczne dolegliwości bólowe aparatu ruchowego
  • Różne bóle głowy
  • Przewlekłe dolegliwości bólowe po wypadkach, operacjach etc.
  • Przewlekłę dolegliwośći przy zaburzeniach ukrwienia

Rozpoczęcie takiego leczenia pacjentów z przewlekłym bólem odbywa się od naszej konsultacji. Opieka medyczna nad pacjentami dotkniętymi bólem obejmuje standaryzowany wywiad, ocenę wyników, analizę bólu, wykonanie diagnostyki różnicowej, przygotowanie planów terapii, konsultacje z pacjentem, dokumentację działań oraz rozpoczęcie i pierwsze przeprowadzenie leczenia. W zależności od choroby podstawowej, terapie składają się z kombinacji różnych inwazyjnych i nieinwazyjnych procedur uśmierzania bólu, leczenia farmakologicznego, wsparcia psychologicznego i fizjoterapii lub innych środków towarzyszących.

Wszystkie opcje diagnostyczne i terapeutyczne dostępne w klinice mogą być również stosowane. Ponadto pacjenci kliniki, którzy cierpią na ostre lub przewlekłe bóle, są również leczeni w drodze konsultacji. Co miesiąc we współpracy z praktyką medyczną Pana Dipl.-med. H. Jarosch w Görlitz oraz Kliniką Psychosomatyki Miejskiej Kliniki w Görlitz odbywają się interdyscyplinarne konferencje bólu w formie kół jakościowych zrzeszenia kas chorych. Lekarze różnych specjalności, jak również fizjoterapeuci i psychoterapeuci z regionu przedstawiają pacjentom dolegliwości bólowe, a następnie doradzają w sprawie odpowiedniego leczenia.