Świadczenia terapeutyczne opierają się na sprawdzonych metodach, kierują się obrazem danego schorzenia i zaburzeniami funkcyjnymi pacjenta. Celem holistycznej koncepcji leczenia jest zmniejszenie lub nawet usunięcie utrudnień funkcjonalnych dla osiągnięcia najdalej idącej samodzielności i zapobieżenia konieczności opieki. Głównym celem leczenia jest wypis do domu, do znanego pacjentowi otoczenia, zapewniając mu dobrą jakość życia.

Pacjent geriatryczny

Kryteria definicji pacjenta geriatrycznego:

 • wyższy wiek (+70 lat)
 • współistniejące schorzenia
 • chroniczność schorzeń (przewlekły przebieg choroby)
 • poważne następstwa choroby
 • zaburzenia mobilności
 • zaburzenia aktywności w codziennym życiu
 • zaburzenia komunikacji
 • problemy z pogodzeniem się z chorobą
 • splot problemów medycznych i społecznych

Geriatryczne obrazy chorobowe

Często w starszym wieku występujące zespoły objawowe:

 • ograniczenie ruchliwości
 • zaburzenia chodu z upadkami
 • chroniczne bóle
 • pogarszająca się pamięć
 • wzrastająca słabość cielesna i niedołęstwo
 • zaburzenia połykania skutkujące niedostatecznym odżywianiem

Często w starszym wieku występujące obrazy chorobowe:

 • choroby układu krążenia (stany po zawale serca, udarze i chorobie tętnic obwodowych (PAD))
 • zaburzenia gospodarki płynów i elektrolitów
 • zaburzenia przemiany materii (np. cukrzyca)
 • ciężkie infekcje dróg oddechowych
 • ciężkie infekcje nerek i dróg moczowych
 • schorzenia krążenia wieńcowego z dekompensacją (niewydolność serca)
 • ostre napady zwyrodnieniowych schorzeń układu szkieletowego
 • zespół zawrotów głowy i upadku
 • powikłania po złamaniu lub amputacji
 • zespół bólów chronicznych
 • nietrzymanie (moczu, kału)
 • delirium, otępienie (demencja)

Diagnostyka

Przesłanką pomyślnej, indywidualnej terapii jest jasna, pewna i wyczerpująca diagnoza. Starsi pacjenci wymagają szczególnej diagnostyki, ponieważ obok ich stanu zdrowia istotną rolę podczas powrotu do zdrowia gra ich codzienność. Choroba i jej następstwa ściśle wiążą się ze zmianami zachodzącymi w ciele i w duchu w miarę posuwania się w latach. Tym bardziej ważne są kompetencje naszego zespołu do wydawania wielowymiarowych, multiprofesjonalnych ocen stanu zdrowia, tak aby można było je traktować indywidualnie. Specjalna ocena geriatryczna pozwala za pomocą testów i ankiet na pierwsze oszacowanie stanu zdrowia.

Zakres naszych świadczeń diagnostycznych obejmuje:

 • elektrokardiogram (EKG), całodobową rejestrację EKG metodą Holtera (tzw. holter EKG), EKG wysiłkowe
 • całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego (tzw. holter ciśnieniowy)
 • konwencjonalne badania rentgenowskie (np. kości i płuc)
 • tomografię komputerową (TK, CT)
 • rezonans magnetyczny
 • USG Doppler Duplex naczyń krwionośnych
 • echokardiografię/echokardiografię przezprzełykową (TEE)
 • USG jamy brzusznej i tarczycy
 • gastroskopię/kolonoskopię/ przezskórną gastrostomię endoskopowa (PEG)
 • bronchoskopię, endoskopową diagnostykę przełykania
 • diagnostykę czynnościową płuc (łącznie z bodypletyzmografią)
 • diagnostykę neuropsychologiczną (np. pamięć, język)
 • badania laboratoryjne

Dla dalej idącej diagnostyki inwazyjnej lub specyficznej do dyspozycji jest cały zakres świadczeń Kliniki Miejskiej Görlitz.

Terapia

 • Holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym przez interdyscyplinarny zespół
 • Ocena i konsylium geriatryczne
 • Opieka aktywująco-terapeutyczna przez specjalnie przeszkolony personel fachowy
 • Kompleksowe leczenie geriatryczno-wczesnorehabilitacyjne
 • Poradnictwo przy późniejszej opiece ukierunkowane na samodzielne życie
 • Planowanie i koordynacja geriatrycznych łańcuchów opieki
 • Diagnostyka interdyscyplinarna i terapia obrazów chorobowych
 • Dopasowanie terapii lekowej do indywidualnych potrzeb pacjenta

Nasz wielozawodowy zespół składa się z:

 • lekarzy
 • personelu opiekuńczego
 • terapeutów (fizjoterapeutów, energoterapeutów)
 • logopedów
 • psychologów
 • pracowników socjalnych
 • opieki lekarza specjalisty

Dodatkowo do dyspozycji są również:

 • lekarze do konsylium
 • opieka lekarza specjalisty
 • wolontariat odwiedzający
 • dietetyk i/lub dietetyk cukrzycowy

Choroby tętnic są przede wszystkim skutkiem tak zwanej miażdżycy ("zwapnienia tętnic"), ich objawy są często widoczne dopiero w podeszłym wieku. Wraz ze wzrastającą przewidywaną długością życia stale wzrasta potrzeba diagnozy i leczenia angiologicznego. Angiologia, czyli nauka o układzie naczyniowym i limfatycznym oraz ich chorobach, zajmuje się schorzeniami

 • tętniczych naczyń krwionośnych (chromanie przestankowe, udar i inne zaburzenia ukrwienia mózgu, tętniak) oraz zaburzeniami
 • żylnych naczyń krwionośnych (na przykład w formie żylaków, zakrzepów i zapaleń żylnych)


Ściśle współpracujemy ze specjalistami chirurgii naczyniowej i radiologii (w ramach Interdyscyplinarnej Konferencji Naczyniowej).

Osoby do kontaktu:
Chefarzt Dr. med. S. Zeller

Szczególny nacisk kładziemy na leczenie cukrzycy (Diabetes mellitus). Chorobami następczymi cukrzycy są na przykład zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, uszkodzenia siatkówki oka, zaburzenia erekcji i wiele innych.

Endokrynologia zajmuje się czynnością i chorobowymi zaburzeniami organów produkujących hormony, ich diagnostyką i terapią.

Osoby do kontaktu:
OÄ K. Schöne