W osrodkach kompetencji medycznych leczenie naszych pacjentów jest optymalizowane poprzez interdyscyplinarna wspólprace, szybsza diagnostyke i interdyscyplinarne know-how. Polepszone procedury strukturalne oraz skoordynowane korzystanie z istniejących zasobów i infrastruktury podnoszą jakość opieki.

Klinika scisle wspólpracuje z nastepujacymi osrodkami: