Sekretariat Klinika Neurochirurgii

Martina Milz

Chefarztsekretärin

Telephone
+49 3581 37-1160
Fax
+49 3581 37-1156
E-Mail-Adresse
E-mail

Godziny konsultacji

Zachowawczo i operacyjnie

Klinika Neurochirurgii oferuje konsultacje w dziedzinie zachowawczych i operacyjnych możliwości leczenia neurochirurgicznych obrazów chorobowych w ramach przyjęć przez upoważnionego głównego lekarza.
Odbywają się one w środy i czwartki od godz. 14.00 w pomieszczeniach chirurgicznego centrum przyjęć w budynku A, stare wejście główne. Terminy wydawane są z powodu ograniczonych możliwości co kwartał przez sekretariat Kliniki Neurochirurgii (kontakt patrz wyżej).

Inwazyjna terapia bólu

W przypadku pytań dotyczących inwazyjnego leczenia bólu (systemy pompowe, stymulacyjne) istnieje możliwość zgłaszania się pacjentów w ramach konsultacji bólu w środy między godz. 12.00 a 14.00. Konsultacje odbywają się na podstawie skierowania przez terapeutę przeciwbólowego po uzyskaniu terminu konsultacji bólu (numer telefonu).

Zapytania krótkoterminowe

W razie krótkotrwałych zapytań terapeutycznych lekarz prowadzący ma oczywiście zawsze możliwość przesłania dokumentacji (anamneza i aktualne badania obrazowe na płytce CD) do sekretariatu neurochirurgii. Często udaje się w ten sposób uzyskać w krótkim terminie zalecenia terapeutyczne. W przypadku braku konieczności operacji można np. znacznie skrócić w ten sposób leczenie. Zgłoszenie pocztowe nie zastępuje oczywiście zawsze koniecznej przed operacją rozmowy konsultacyjnej.

Nagłe przypadki

Nagłe przypadki (pacjenci z zatrzymaniem czynności, porażeniami i bólami nie dającymi się opanować ambulatoryjnie) mogą oczywiście zgłaszać się w naszym Interdyscyplinarnym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), gdzie będą konsultowani przez dyżurnego lekarza.

W ramach konsylium kręgosłupowego oraz konferencji bólu raz w miesiącu jest okazja do interdyscyplinarnego omówienia, w obecności lekarzy prowadzących, pacjentów problematycznych, z trudną lub chroniczną konstelacją diagnostyczną. Zarówno konsylium kręgosłupowe, odbywające się zawsze w pierwszą środę miesiąca, jak i konferencja bólu, odbywająca się najczęściej w drugą środę miesiąca, są zgłoszone i zatwierdzone przez Krajową Izbę Lekarską jako wydarzenia dokształcające. Wydarzenia honorowane są dwoma punktami.