Obok schorzeń onkologicznych i naczyniowych centralnego (mózg i rdzeń kręgowy) oraz obwodowego układu nerwowego, nasza klinika znana jest szczególnie w dziedzinie schorzeń kręgosłupa (operacje na dyskach oraz ich substytuty). Nasza obszerna oferta medyczna obejmuje operacje spondylodezy na kręgosłupie lędźwiowym i szyjnym oraz substytut trzonu kręgu, operacyjne zaopatrzenie wszelkich urazów kręgosłupa szyjnego, operacje onkologiczne, implantacje pomp przeciwbólowych i systemów stymulujących.

Schorzenia onkologiczne rdzenia kręgowego i okolicznych struktur

Leczenie zwyrodnieniowych schorzeń kręgosłupa

Infiltracje do korzeni nerwowych i stawów międzykręgowych, dalsza diagnostyka za pomocą mielografii.

Przy zmianach krążków międzykręgowych (dysków), małych stawów kręgowych lub zwężeń kanału kręgowego, które prowadzą do objawów neurologicznych, takich jak porażenia, uczucie drętwienia między nogami i niekontrolowanego oddawania moczu lub stolca, lub nie ulegają wystarczającej poprawie w leczeniu konserwatywnym, konieczne może być operacyjne rozwiązanie problemu. Trzymamy się przy tym zasady: tak mało jak jest to możliwe, tak dużo, jak jest to konieczne.
Konkretnie oznacza to, że identyfikujemy problem leżący u podstaw problemów każdego pacjenta i leczymy go w sposób celowy.
W przypadku małoinwazyjnej opcji terapeutycznej oznacza to między innymi, że na przykład w przypadku ostrej przepukliny dysku operacyjnie leczymy stłamszenie korzenia nerwowego/"wąskie piętro", zachowując w ten sposób ruchomość kręgosłupa w stopniu przedoperacyjnym.
Taka forma terapii polecana jest szczególnie przy ostrych bólach promieniujących do ramion (kręgosłup szyjny) lub nóg (kręgosłup lędźwiowy).

Zwężenia (stenozy) kanału kręgowego bez towarzyszącej niestabilności spowodowanej kręgozmykiem można również dobrze leczyć w ten małoinwazyjny sposób.

Niektórzy pacjenci cierpią wskutek zwyrodnieniowych zmian kręgosłupa na bóle, którym mogą towarzyszyć bóle promieniujące do ramion lub nóg. Do takich zmian należy też zwężenie (stenoza) kanału kręgowego, powstające wskutek zwiększenia się małych stawów kręgowych, aparatu więzadłowego i zmiany zwyrodnieniowe na krawędziach trzonów kręgów.
W takich przypadkach, jako jeden z niewielu szpitali w Saksonii, oferujemy techniki operacyjne dynamiczne z zachowaniem funkcji, a mimo to stabilizujące.
Obok często pożądanej, lecz tylko w niewielu przypadkach rzeczywiście odpowiedniej protezy krążka międzykręgowego, są to implanty w kształcie litery U na kręgosłupie szyjnym i lędźwiowym, stosowane przez nas od wielu lat z dobrym skutkiem. Ważne jest przy tym, aby usunięte zostało towarzyszące zwężenie kanału kręgowego.
Ponadto w przypadku wydatnej nadruchomości kręgosłupa lędźwiowego stosujemy implanty bazujące na śrubach umieszczonych w nasadzie łuku kręgowego, umożliwiające uszkodzonemu segmentowi zdefiniowany ruch.

Wskutek posuniętego zwyrodnienia kręgosłupa lub uwarunkowanego predyspozycją tworzenia się rys, może na każdym odcinku kręgosłupa, przede wszystkim jednak na dolnym kręgosłupie lędźwiowym, dojść do tak posuniętej niestabilności, że powstaje kręgozmyk. Prowadzi to, przez powstające przy tym schodkowe przesunięcie trzonów kręgowych, do zwężenia kanału kręgowego. Obok bólów kręgosłupa występujących również w spoczynku, pacjenci cierpią na chromanie przestankowe (claudicatio spinalis, zwane potocznie "chorobą okien wystawowych"), wskutek zwężenia kanału kręgowego, przy czym odcinek, który pacjent jest w stanie przejść, stale się skraca, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc.
Jak długo nie dochodzi do trwałych porażeń, uczucia drętwienia między nogami i niekontrolowanego oddawania moczu lub stolca, mamy do czynienia z tzw. względnym wskazaniem do operacji, czyli operacja może być, lecz nie musi.
Oznacza to, że pacjent sam decyduje, czy, a jeżeli tak, to kiedy sytuacja jest już nie do wytrzymania. Jednakże istnieje tutaj stan zwężenia kanału kręgowego, którego nie można odwrócić na drodze naturalnej, który przy tym postępuje, tak, że prędzej czy później pacjent jednak życzy sobie operacji.

W przypadku zniszczenia trzonów kręgowych przez złamania wskutek osteoporozy, urazy lub nowotwory dochodzi do wyraźnej destabilizacji kręgosłupa, często uniemożliwiającej wyleczenie, np. złamanego kręgu. Kiedyś takich pacjentów kładło się na kilka tygodni w tzw. łoże gipsowe lub, w przypadku zniszczeń kręgów spowodowanych nowotworem, nic nie można było zrobić. Dzięki przeniesieniu koncepcji leczenia z traumatologii ogólnej na schorzenia kręgosłupa, jesteśmy dziś w stanie tak wpasować implanty pozwalające na szybkie uruchomienie chorego w kręgosłup, że możemy zaoferować naszym pacjentom z takim schorzeniem prawdziwą alternatywę.
Stosuje się przy tym obok tzw. systemów zastępczych, wstawianych w miejsce jednego lub kilku kręgów, również kompleksowe systemy trzymające. W zakresie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego współpracujemy przy tym ściśle z kolegami z Kliniki Urazowej. Rozwiązywanie takich problemów na kręgosłupie szyjnym jest tradycyjnie w rękach Kliniki Neurochirurgii.
W przypadku uszkodzeń kręgów uwarunkowanych onkologicznie, często po rekonstrukcji następuje leczenie przez kolegów z Kliniki Onkologii i radioterapia.

  • (patrz również „Substytut trzonu kręgu i kompleksowe rekonstrukcje kręgosłupa“)

Kręgosłup stanowi złożony układ z komponentów stabilizujących, mobilizujących i ochronnych. Oznacza to, że każdy uraz stanowi nie tylko złożony, lecz również bardzo indywidualny problem. Niekiedy konieczne jest zatem włączenie do leczenia różnych specjalności. Ścisła kooperacja radiologii, traumatologii, neurochirurgii i intensywnej opieki medycznej jest warunkiem terapii przystosowanej do pacjenta.
W rzadkich przypadkach w interesie pacjenta trzeba również pomyśleć o przeniesieniu do jeszcze bardziej wyspecjalizowanej placówki (kliniki zrzeszenia zawodowego, centrum porażeń).

Leczenie schorzeń neurowaskularnych, takich jak tętniak i naczyniak

Pod tym tytułem zebrane są schorzenia takie, jak udar mózgu, krwotok śródmózgowy, krwotok podpajęczynówkowy lub krwotoki w wyniku malformacji tętniczo-żylnych (np. naczyniak w mózgu), które nie powstały w wyniku wypadku, czyli nie mają uwarunkowania traumatologicznego.
Do diagnostyki tego rodzaju schorzeń mamy do dyspozycji nowocześnie wyposażony Instytut Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej, jako efektywnego partnera.
Pacjenci z udarem mózgu leczeni są pierwotnie w Stroke Unit (oddział udarowy) Kliniki Neurologicznej. Neurochirurdzy włączają się do akcji tylko w razie komplikacji, takich jak krwotoki lub obrzęki, nad którymi nie można zapanować.
Przy leczeniu krwotoków podpajęczynówkowych uwarunkowanych tętniakowo (specjalna postać krwotoków na powierzchni mózgu wskutek pękniętych wybrzuszeń naczyniowych), zaoferować możemy obok operacji również tak zwane leczenie interwencyjne, dzięki kooperacji z kliniką uniwersytecką w Dreźnie, w ramach certyfikowanej saksońskiej sieci neuronaczyniowej.
Minimalnymi przesłankami dla leczenia tego rodzaju obrazów chorobowych są oczywiście możliwość przezczaszkowego badania USG Doppler, dostępność miejsc na oddziale intensywnej opieki medycznej i możliwość operowania w każdej chwili.

Schorzenia i urazy nerwów obwodowych

Neurochirurdzy zajmują się od zawsze nie tylko mózgiem i rdzeniem kręgowym, lecz również schorzeniami i urazami nerwów obwodowych. W naszej klinice oferujemy obok zabiegów operacyjnych, również diagnostykę. W tym celu, wraz z kolegami z neurologii prowadzimy osobny oddział elektroneurofizjologiczny. Realizujemy tam obok badań prędkości przewodzenia nerwowego również monitoring śródoperacyjny.

Najbardziej znane schorzenie nerwów obwodowych w naszej dziedzinie, czyli zespół cieśni kanału nadgarstka, bolesne zwężenie nerwów śródręcza w nadgarstku, operujemy ambulatoryjnie. Regularnie leczymy w naszej klinice również inne zespoły zwężeń.

We współpracy z kolegami z traumatologii oraz chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej przeprowadzamy również rekonstrukcje nerwów z zastosowaniem interponatu lub pierwotnego implantu elektrod neurostymulujących.

Kolejną dziedzinę schorzeń nerwów obwodowych stanowią nowotwory pochewki nerwowej.

Inwazyjne formy terapii bólu

Jednym z najbardziej męczących schorzeń bólowych jest tak zwana neuralgia nerwu trójdzielnego (neuralgia trójdzielna). Spontanicznie lub z określonych przyczyn pojawia się nagle ostry, neuropatyczny ból w twarzy. Nie wyjaśniono jeszcze w sposób pewny dokładnej przyczyny tego schorzenia, lecz u niektórych ludzi znajduje się pętle naczyniowe przy wyjściu nerwów twarzowych z pnia mózgu. Przed wieloma laty, na podstawie tych faktów, neurochirurg o nazwisku Janetta wynalazł nazwaną jego nazwiskiem dekompresję neurowaskularną. Między pętlę naczyniową a nerw wkłada się przy tym wyściółkę, z reguły watę teflonową. Podczas tej operacji trzeba, poprzez otwór w kości czaszki za uchem, wypreparować i wyścielić początek nerwu twarzowego przy pniu mózgu. Chociaż wyniki tej operacji są bardzo dobre, jest ona z powodu możliwych komplikacji alternatywą przede wszystkim dla tych pacjentów, u których lekowo nie udaje się uzyskać zadowalającego uśmierzenia bólu lub u których niepożądane działania uboczne są nie do zniesienia.

W leczeniu chronicznego bólu stosuje się w naszej klinice zarówno wszczepialne systemy pompowe do dozowania leków przeciwbólowych do przestrzeni podpajęczynówkowej jak również systemy stymulacyjne. Która z możliwych koncepcji leczenia wchodzi w rachubę u danego pacjenta, wyjaśnione zostanie w ramach rozmowy w przychodni bólu (kontakt patrz osoby do kontaktu i godziny przyjęć).

Rekonstrukcje defektów dachu czaszki i twarzoczaszki

W Klinice Neurochirurgii w Klinice Miejskiej w Görlitz stosuje się od wielu lat do rekonstrukcji defektów kostnych w czaszce implanty wykonane techniką 3D. W chirurgii onkologicznej jako pierwsi wprowadziliśmy postępowanie jednoetapowe. Potrzebny implant tworzy się przy tym nie według powstałego defektu kostnego, lecz przed operacją onkologiczną definiuje się oczekiwany efekt i wytwarza pasujący implant oraz szablon. Można w ten sposób odtworzyć pierwotną ciągłość zarówno twarzoczaszki jak i dachu czaszki. Niepotrzebny jest zatem drugi zabieg.

We współpracy z kolegami z Kliniki Laryngologii stosujemy tę metodę również przy operacjach twarzy, np. przy nowotworach ściany oczodołu lub zatok nosowych.