Szpital Miejski w Görlitz oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych kursów w ramach dalszego i ustawicznego kształcenia. Uczestnictwo jest również możliwe w przypadku zainteresowanych stron z zewnątrz. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w katalogu kształcenia ustawicznego.

Weiterbildungskatalog zweites Halbjahr 2019 [PDF], 1.03 MB