Świadczymy opiekę medyczną we wszystkie dni roku całodobowo. Osoby z urazami i chorobami wszystkich specjalności. Opiekę medyczną sprawują lekarze specjaliści różnych specjalności klinicznych i zaangażowany personel pielęgniarski pod kierownictwem siostry Jany Förster. Pomoc chorym odbywa się zgodnie ze standaryzowanym systemem pierwszej oceny, co oznacza, że kolejkę do leczenia określa to, jak bardzo dana przypadłość jest pilna pod względem medycznym. W pojedynczych przypadkach nie można więc wykluczyć dłuższego czasu oczekiwania. Prosimy o zrozumienie.

Axel Geide

PD Dr. med. Jörg-Uwe Bleyl

Medizinischer Direktor

Telephone
+49 3581 37-1940
Fax
+49 3581 37-1942
E-Mail-Adresse
E-mail

Jana Förster

Pflegerische Leitung Interdisziplinäre Notaufnahme

Telephone
+49 3581 37-1237
E-Mail-Adresse
E-mail

Pacjenci trafiają do nas za pośrednictwem służb ratowniczych, skierowania przez lekarza rodzinnego, przychodzą samodzielnie lub w towarzystwie krewnych.

Pacjenci przychodzący samodzielnie winni zgłaszać się na izbie przyjęć. Tutaj pobiera się konieczne dane osobiste i następuje pierwsza ocena objawów, która jest podstawą decyzji o pilności medycznej.

Pacjenci z nagłych zgłoszeń, których przywożą do nas służby ratownicze, przekazywani są bezpośrednio naszym pracownikom (personel pielęgniarski, lekarze) i przez nich zaopatrywani.

Nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy zajmuje się rocznie 24 000 pacjentów. To oznacza średnio 65 pacjentów dziennie. Duża część pacjentów zaopatrywana jest ambulatoryjnie, to znaczy, może po zaopatrzeniu zostać zwolniona do domu, ok. 8000 – 10 000 pacjentów przyjmuje się na oddział, gdzie trafiają pod intensywną opiekę medyczną. Przyczyną mogą być schorzenia lub urazy z zupełnie różnych dziedzin. Na SOR trafia wielu pacjentów ze schorzeniami serca i układu krążenia, z zaburzeniami świadomości lub chorobami dróg oddechowych oraz z prawie wszystkich innych dziedzin klinicznych.

Klinika stanowi certyfikowane regionalne centrum urazowe i zaopatruje pod tym względem również dużą liczbę pacjentów z najcięższymi obrażeniami.

Bezpośrednio na SOR znajdują się:

  • 2 całkowicie wyposażone sale urazowe
  • 1 tomograf komputerowy (64 wiersze)
  • 9 gabinetów zabiegowych i 1 laryngologiczny gabinet zabiegowy
  • 1 gabinet do gipsowania
  • 1 aseptyczna sala operacyjna
  • 2 pokoje chorych

Na dachu budynku A znajduje się nowoczesne całodobowe lądowisko dla helikopterów. Pacjentów można przetransportować bezpośrednio na SOR za pomocą windy.

Do dyspozycji w naszym szpitalu priorytetowym jest kolejny tomograf komputerowy oraz aparat do badań rezonansem magnetycznym. Pacjenci z udarami trafiają bezpośrednio pod opiekę specjalistów naszego Stroke Unit - oddziału udarowego. Jako certyfikowane regionalne centrum urazowe jesteśmy w stanie całodobowo przyjmować najciężej rannych.