Naszym głównym celem jest uniknięcie zakażeń nabytych w szpitalu. Z tego powodu zwracamy szczególną uwagę na prawidłową dezynfekcję rąk. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w ogólnoniemieckiej kampanii "Aktion Saubere Hände" (Akcja Czyste Ręce).

Kampania opiera się na kampanii WHO "Czysta opieka to bezpieczniejsza opieka" rozpoczętej w 2005 r. w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Nacisk położono na znaczenie dezynfekcji rąk w zapobieganiu infekcjom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.aktion-sauberehaende.de