Wiele stowarzyszeń, federacji i grup samopomocy oferuje pomoc w przypadku problemów zdrowotnych i ich konsekwencji. Tutaj można dowiedzieć się, jak poszczególne osoby radzą sobie z chorobą.

Informacje można uzyskać w ośrodku opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (+49 3581 31-5040), w Urzędzie Opieki Społecznej (+49 3581 72-1700) oraz w Urzędzie Zdrowia (+49 3581 663-2601).