Jeśli istnieje aktualny plan leczenia, prosimy o udostępnienie go nam w momencie przyjęcia i, jeśli to możliwe, również w nagłych przypadkach. Lekarz mógł wydać aktualny plan z kodem QR (patrz zdjęcia).

Aby uniknąć niekompatybilności z lekami przepisanymi w szpitalu, nie wolno przyjmować żadnych leków, które ze sobą zabrano, bez konsultacji ze swoim lekarzem szpitalnym.