Zarządzanie wypisami

Spójne leczenie po wypisaniu ze szpitala jest tak samo ważne dla Państwa powrotu do zdrowia jak pomyślna terapia u nas.
Sprawne przejście spod opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej wzgl. postacjonarnej po pobycie w klinice reguluje zarządzanie wypisami. Dbamy o Państwa pełne leczenie postacjonarne!
Już podczas przyjęcia do szpitala będą Państwo pytani, czy zgadzają się na zarządzanie wypisami. Jeżeli jest to konieczne, przedsięwzięte zostaną już pierwsze działania, koordynowane, organizowane i dopasowywane do Państwa potrzeb przez oddziały biorące udział w Państwa leczeniu.
Nasz zarządzanie wypisami kieruje się umową ramową o zarządzaniu wypisami zgodnie z § 39 ust. 1a zdanie 9 SGB V (księgi V niemieckiego kodeksu społecznego o ustawowe ubezpieczenie zdrowotnym).

Wypis

Będziemy szczęśliwi, jeśli Państwa zdrowie zostanie przywrócone do takiego stopnia, że możliwy będzie wypis. Proszę porozmawiać z lekarzem w szpitalu o tym, o czym powinno się wiedzieć w domu:

  • Jakie leki należy przyjmować i kiedy?
  • Na co powinno się zwrócić uwagę w swojej diecie?
  • Czy konieczne są dalsze informacje?


Przekazany zostanie krótki raport dla lekarza rodzinnego. Szczegółowy raport ze wszystkimi wynikami badań i leczenia zostanie przesłany oddzielnie. Jeśli nadal konieczne jest podawanie leków w formie iniekcji, niezbędna jest zmiana opatrunku lub nie są Państwo jeszcze w stanie zadbać o siebie, ważna jest ambulatoryjna opieka społeczna. Nasz serwis socjalny jest do Państwa dyspozycji w tym zakresie lub w przypadku, gdy potrzebna jest rozszerzona opieka.

Należy pamiętać o rzeczach osobistych i pomyśleć o zdeponowanych przedmiotach przy kasie.