Ze względu na przepisy prawa jesteśmy zobowiązani do pobrania opłaty w wysokości 10 € dziennie za leczenie szpitalne (maksymalnie do 28 dni w roku). Pieniądze nie trafiają do szpitala, ale są wpłacane do kasy chorych. Uprzejmie prosimy o zapłatę należnej kwoty w kasie chorych w gotówce lub kartą EC, w momencie wypisu. Z osobami ubezpieczonymi AOK lub Barmer skontaktujemy się bezpośrednio za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej.

Zobowiązanie do dopłaty nie obowiązuje:

  • dla pacjentów z zaświadczeniem ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającym, że są oni zwolnieni z dopłat,
  • dla pacjentów do 18 roku życia,
  • w przypadku leczenia ambulatoryjnego, częściowo stacjonarnego, przed i po pobycie stacjonarnym w szpitalu,
  • w związku z porodem dziecka,
  • w przypadku leczenia z udziałem branżowego stowarzyszenia ubezpieczeniowego, w przypadku leczenia uznanych skutków szkód zgodnie z ustawą federalną o zaopatrzeniu