Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH

Numer Identyfikacji Podatkowej zgodnie z § 27a UStG (Ustawy o podatku VAT): DE 140512635

Prezes:

Ines Hofmann
Nr ewidencyjny Dresden HRB 4115
Girbigsdorfer Straße 1 - 3
02828 Görlitz
Telefon: +49 3581 37-0

Realizacja graficzna:

SANDSTEIN • Kommunikation • Neue Medien • Verlag
Goetheallee 6 • Eingang Händelallee • 01309 Dresden
Tel. +49 351 44078-40 •  Fax +49 351 44078-12
www.sandstein.de/internetagentur

Prawa użytkowania i wskazówki dotyczące odpowiedzialności:

Copyright © by Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH – wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie tej strony należą w całości do Kliniki Miejskiej Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH.

W niniejszej treści używa się nazw zarejestrowanych znaków handlowych, nazw handlowych i nazw zwyczajowych. Nawet, jeżeli nie są one oznaczone jako takie, działają wobec nich w pełnej mocy odpowiednie przepisy ochronne.

Redakcja stara się o to, by strony były aktualizowane, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Odpowiedzialność ogranicza się do umyślnego i rażącego niedbalstwa.

Klinika Miejska Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH odcina się od wszystkich treści linkowanych stron na naszej stronie głównej. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść tych stron i nie utożsamiamy się z nimi. To oświadczenie jest ważne dla wszystkich linków umieszczonych na stronie głównej.

Informacje obowiązkowe zgodnie z § 5 Ustawy o usługach medialnych (TMG)

Poniższe informacje obowiązkowe odnoszą się do lekarzy prowadzących poszczególnych klinik w obrębie Kliniki Miejskiej Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Dla wszystkich lekarzy prowadzących obowiązuje:
Podany tytuł zawodowy został przyznany w Niemczech. Lekarze są członkami Państwowego Stowarzyszenia Medycznego Saksonii. Właściwym organem nadzorczym dla lekarzy pracujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest Kassenärztliche Vereinigung Sachsen.

Informacja prawna:

Klinika Miejska Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH prowadzi te strony internetowe w celu komunikacji i informacji. Wchodząc na strony internetowe Kliniki Miejskiej Görlitz gGmbH, akceptujesz tym samym następujące warunki:

  1. Wszystkie treści są chronione prawem autorskim. Korzystanie z treści stron w zmienionej formie wymaga zgody ze strony Kliniki Miejskiej Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH.
  2. Zawartość tych stron może być pobierana w celach niekomercyjnych oraz do osobistego użytku informacyjnego. Nie można z niej korzystać w celach komercyjnych lub publicznych bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia Kliniki Miejskiej Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Ta regulacja dotyczy tekstów, logo, ilustracji lub innych przedstawień lub rysunków, które nie są przeznaczone do pobrania.
  3. Klinika Miejska Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH jako wydawca tych stron nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku dostępu i/lub użytkowania tych stron. Klinika Miejska Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poczynione przez wirusy na Twoim sprzęcie, oprogramowaniu i innych przedmiotach powstałe w wyniku wchodzenia na strony, pobierania z nich informacji lub broszur.
  4. Logo używane na tych stronach są własnością Kliniki Miejskiej Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Żadne treści tych stron nie mogą być interpretowane jako zgoda na przyznanie licencji lub prawo do używania logo stosowanych na tych stronach.
  5. Klinika Miejska Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp przez linki z tych stron. Każde wejście na inne strony odbywa się na własne ryzyko.