Właściwym organem arbitrażowym konsumentów jest:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
www.verbraucher-schlichter.de

Oświadczamy jednak, że nie jesteśmy ani zobowiązani, ani skłonni do udziału w procedurze rozwiązywania sporów.