Rozważanie kwestii etycznych jest ważnym, ale i codziennym elementem opieki nad pacjentem w Szpitalu Miejskim w Görlitz. Komisja Etyki Klinicznej (KEK) w Klinice w Görlitz (SKG) została utworzona w celu omówienia przypadków problemów etycznych w szpitalu.

KEK uwzględnia w ramach swojej funkcji, poza ważnymi podstawowymi warunkami prawnymi i koncepcjami wartości społecznych, przede wszystkim podstawowe zasady etyki lekarskiej: prawo pacjentów do samostanowienia, dostosowanie wszystkich środków medycznych do dobrego samopoczucia i zdrowia pacjentów, unikanie szkód wyrządzanych przez działania medyczne, jak również obowiązek sprawiedliwego traktowania.

Praca KEK ma pomóc w bezpiecznym radzeniu sobie z problemami etycznymi w codziennym życiu klinicznym oraz poprawić kulturę dyskusji na temat kwestii etycznych na poziomie zespołu i kliniki. Zadaniem poradnictwa w etycznie kontrowersyjnych decyzjach jest uniknięcie negatywnych konsekwencji zawodowych lub prawnych. KEK wspiera swoimi dyskusjami doradczymi osoby, np. pacjentów, krewnych lub pracowników szpitala oraz grupy, np. oddziały lub zespoły kliniczne, a także rodziny pacjentów, w sytuacjach konfliktu etycznego. Przyczynia się do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które mogą być wspierane i na które mogą odpowiedzieć wszystkie zainteresowane strony. Celem doradztwa jest przede wszystkim wzmocnienie i skonkretyzowanie odpowiedzialności, samostanowienia, zaufania, szacunku, i współczucia jako wartości moralnych obecnych w codziennym życiu szpitala.

KEK wydaje zalecenia o fundamentalnym charakterze i w odniesieniu do indywidualnych decyzji medycznych w kwestiach etycznych.