W ośrodkach kompetencji medycznych leczenie naszych pacjentów jest optymalizowane poprzez interdyscyplinarną współpracę, szybszą diagnostykę i interdyscyplinarne know-how. Usprawnione procesy strukturalne oraz zwiększone wykorzystanie istniejących zasobów i infrastruktury zwiększają jakość wsparcia.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii ściśle współpracuje z następującym ośrodkiem: