W zależności od indywidualnych potrzeb nasi pacjenci w czasie pobytu w klinice mogą być otoczeni opieką pracowników opieki społecznej. Tutaj można rozwiązywać osobiste i społeczne problemy związane z chorobą i jej wpływem na życie codzienne

Zakres usług usługi społecznej obejmuje następujące obszary:

  • Doradztwo i wprowadzenie środków rehabilitacyjnych (leczenie uzupełniające, wczesna rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja geriatryczna)
  • Porady i organizacja opieki po hospitalizacji
  • Kontakt z służbami ambulatoryjnymi (stacje socjalne, telefony alarmowe w domu, posiłki, poradnie)
  • Kontakt z placówkami stacjonarnymi (opieka krótkoterminowa, domy opieki, hospicja)
  • Informacja i mediacja kontaktowa do placówek opiekuńczo-wychowawczych, grup samopomocy, poradni
  • Wprowadzenie działań zgodnie z prawem opiekuńczym
  • Doradztwo w zakresie problemów osobistych i kwestii prawa socjalnego

W ramach zorientowanych na pacjenta interwencji służby socjalne wspierają zarządzanie wypisami. Współpraca ze wszystkimi grupami zawodowymi w szpitalu, placówkach opieki społecznej lub poopiekuńczej, stowarzyszeniach i odpowiedzialnych władzach jest podstawą społecznej aktywności zawodowej. Jest to niezbędne uzupełnienie opieki medycznej i pielęgniarskiej.

Celem jest zapewnienie powodzenia leczenia i wsparcie reintegracji społecznej. We wszystkich interwencjach personelu opieki społecznej należy szanować samostanowienie i godność każdego pacjenta. Dąży się do włączenia istniejących zasobów.

Wsparcie służby socjalnej jest możliwe w dni powszednie w formie rozmów telefonicznych, wizyt w oddziale, jak również w godzinach pracy pracowników (patrz zestawienie). Doradztwo i mediacje bezpłatne i objęte są tajemnicą prawną.

Pracownica służb socjalnych

Avatar

Annett Kraft

Kierowniczka służb specjalnych

Dyplomowana pracownica socjalna (FH)

Oddział A5, IMZ, Pacjenci z promieniowaniem ambulatoryjna

Telefon
+49 3581 37-1316
Fax
+49 3581 37-1317
Adresse
Haus B, UG, Zimmer 04A

Pracownik służby społecznej

Avatar

Doris Rothe

Pracownica służb socjalnych

Dyplomowana pracownica socjalna (FH)

Oddział D1, D2, G1, G2, C1, C2B, C3

Telefon
+49 3581 37-1293
Fax
+49 3581 37-1283
Adresse
Haus N, Zimmer E 0.30
Avatar

Claudia Heppert

Pracownica służb socjalnych

Dyplomowana pracownica socjalna (FH)

Oddział B2A, B1N, B3

Telefon
+49 3581 37-1980
Fax
+49 3581 37-1981
Adresse
Haus B, UG, Zimmer U03A
Avatar

Susan Rothenburger

Pracownica służb socjalnych

Oddział AII2, AII4, AII6, B2C

Telefon
+49 3581 37-1979
Fax
+49 3581 37-1982
Adresse
Haus M, 2. OG, Zimmer E 2.014
Avatar

Anne Jung

Pracownica służb socjalnych

Dyplomowana pracownica socjalna (FH)

Oddział A1, B1K

Telefon
+49 3581 37-1315
Fax
+49 3581 37-1317
Adresse
Haus B, UG, Zimmer 04A
Avatar

Ina Graf

Pracownica służb socjalnych

Pracownik socjalny (B.A.)

Stationen: A3, G3, B2N, B2K

Telefon
+49 3581 37-1975
Fax
+49 3581 37-1982
Adresse
Haus M, 2. OG, Zimmer 2.014