W osrodkach kompetencji medycznych leczenie naszych pacjentów jest optymalizowane poprzez interdyscyplinarna wspólprace, szybsza diagnostyke i interdyscyplinarne know-how. Usprawnione procesy strukturalne oraz zwiekszone wykorzystanie istniejacych zasobów i infrastruktury zwiekszaja jakosc wsparcia.

Klinika Ginekologii i Położnictwa ściśle współpracuje z następującymi ośrodkami: