Chcielibyśmy, aby Państwa pobyt był jak najprzyjemniejszy. Obejmuje to również harmonijne współżycie i organizację na oddziale. Aby to zagwarantować, istnieją pewne regulacje wewnętrzne. Wraz z wnioskiem o przyjęcie akceptuje się je zgodnie z § 14 Ogólnych Warunków Umownych. Regulacje te są dostępne w ramach informacji dla pacjenta na oddziale.

Oto niektóre punkty z regulaminu:

  • Ze względów higienicznych nie wolno przywozić ze sobą roślin doniczkowych (rośliny posadzone w ziemi).
  • W celu uniknięcia niekompatybilności z lekami przepisanymi w szpitalu nie można przyjmować przyniesionych leków bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
  • Alkohol i nikotyna zapobiegają szybkiemu procesowi gojenia i szkodzą zdrowiu. Spożycie alkoholu w związku z przyjmowaniem leków może zagrażać życiu. Dlatego napoje alkoholowe nie są dozwolone. Palenie tytoniu jest również zabronione wewnątrz budynków kliniki.


Należy pamiętać, że korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione we wszystkich strefach medycznych kliniki. W Magistrali znajduje się telefon publiczny naprzeciwko bistro.