Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w przypadku monitorowania kamerami wideo zgodnie z artykułem 13 RODO

Szanowna Pacjentko, szanowny Pacjencie.

Przestrzeganie wytycznych o ochronie danych ma dla naszej kliniki ogromne znaczenie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych lub medycznych w trakcie leczenia lub opieki jest konieczne. Chcemy tu poinformować Cię, w jakim celu nasza klinika je gromadzi, przechowuje lub przekazuje dalej.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej w klinice:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Girbigsdorfer Straße 1 – 3, 02828 Görlitz;
Tel.: +49 (0) 3581/371552, E-mail: gf@klinikum-goerlitz.de
Internet: www.klinikum-goerlitz.de

Inspektor ochrony danych szpitala:

RPM Datenschutz UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Struve Str. 15, 02826 Görlitz
E-mail: datenschutz@klinikum-goerlitz.de

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Celem monitorowania kamerami wideo w Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH (Miejskiej Klinice Görlitz) jest realizacja prawa gospodarza domu oraz uzasadniona ochrona integralności osobistej pacjentów, pracowników i odwiedzających. Ponadto uzasadniona ochrona własności kliniki oraz jej pracowników, pacjentów i odwiedzających. W ramach monitorowania kamerami wideo przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1, punkt f) RODO (uzasadniony interes: realizacja prawa gospodarza domu, bezpieczeństwo pacjentów, pracowników i odwiedzających w odległych, niemożliwych do wglądu strefach), § 4 (1) punktu 2 BDSG (federalnej ustawy o ochronie danych osobowych) (realizacja prawa gospodarza domu) oraz § 33 SächsDSG (ustawy o ochronie danych osobowych kraju związkowego Saksonii), zapisy wideo, na których mogą być Państwo widoczni.

Czas przechowywania

Dane zebrane podczas monitorowania kamerami wideo pozostają w pamięci urządzenia zgodnie z art. 17 ust. 1, punkt a (spełnienie celu) najwyżej przez 7 dni roboczych, następnie są bezpowrotnie kasowane, o ile nie są one wymagane do ścigania czynów karalnych lub wykroczeń, dochodzenia roszczeń lub do zachowania godnych ochrony interesów dotkniętych osób, w szczególności realizacji istniejącej konieczności udowodnienia.

Kategorie odbiorców danych

Dane zapisane w układzie monitorowania kamerami wideo przetwarzane są tylko wewnątrz kliniki. Przekazywanie danych osobom trzecim przewidziano wyłącznie w stosunku do policji i organów ścigania federacji i kraju związkowego Saksonii i wyłącznie w ramach postępowania przygotowawczego.

Przekazywanie do krajów trzecich

Zasadniczo nie przesyła się Twoich danych osobowych do innych krajów. Wyjątek stanowi ogólnoświatowa możliwość pobrania tworzonych w ramach public relations (szczególnie przez Internet) naszych publikacji, które mogą być również pobierane w innych krajach. Dzieje się tak jednak tylko w wypadku, jeżeli Twoje dane personalne są przedmiotem takiej publikacji.
Prawa osoby zainteresowanej, której dane dotyczą

Osoba zainteresowana ma następujące prawa:

  • Prawo do informacji (art. 15)
  • Prawo do sprostowania (art. 16)
  • Prawo do usunięcia danych (art. 17)
  • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania (art. 18)
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20)
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21)


Jeżeli chcesz dochodzić tych praw, skorzystaj proszę, z wyżej podanych danych kontaktowych.

Cofnięcie zgody

Możesz w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę, ze skutkiem w przyszłości. Nie trzeba podawać powodów. Taki sprzeciw nie dotyczy przetwarzania dokonywanego zgodnie z prawem, przed cofnięciem zgody.
Prawo do wniesienia zażalenia w organie nadzorczym
Masz prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się w sposób niedozwolony. Zażalenie do urzędu nadzorczego może być nieformalne. W kraju związkowym Saksonii organem właściwym jest

Sächsischer Datenschutzbeauftragter;
Devrientstraße 5; 01067 Dresden
www.saechsdsb.de

Z serdecznymi pozdrowieniami

Twoja klinika

Aktualizacja: sierpień 2019